SZLAKIEM POWOJENNEGO POLSKIEGO KOŁOBRZEGU

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Grze Miejskiej „Szlakiem powojennego polskiego Kołobrzegu 1945-1965”. Podczas gry należało prawidłowo zaznaczyć poszukiwany obiekt na mapie, podać nazwę ulicy, przy której ów obiekt się znajduje, wykorzystać kody QR. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Moniki za pomoc przy rozwiązywaniu zadań oraz Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu za koleżeńską współpracę.

Paweł Myszyński

Opłaty za internat

Nastąpiła zmiana ilości obiadów w miesiącu wrześniu.
Przepraszamy za zmianę podanej wcześniej kwoty

Maj 2022
 wyżywienie – 227,50 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Czerwiec 2022
 wyżywienie – 210,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Nastąpiła zmiana wydawania obiadu
w piątek na 12.30 do 14.00

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

08-10.04.2022
22-24.04.2022
13-15.05.2022
27-29.05.2022