Powrót do PROJEKTY

Aktywna tablica

25.10 2021 nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK na lata 2020 – 2024 „Aktywna Tablica”.
 
W ramach programu szkoła uzyska dofinansowanie w kwocie 28 000 zł na aktywne tablice, z których już korzystamy w tym roku szkolnym.
 
Szkoła podjęła działania wynikające ze zobowiązań jakie nakłada program w zakresie wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania.
Nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Podstawową nr 5 w Kołobrzegu w celu utworzenia międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK. W spotkaniach uczestniczy ze strony naszej szkoły p. Joanna Kalinowska– nauczycielka chemii i fizyki, ze strony SP5 p. Magdalena Kik.
W ramach dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami, doświadczeniami i przykładami dobrych praktyk uczniowie mogli wziąć udział w konkursie z matematyki przygotowanym przez p. Trojanowską z SP5 

Link do konkursu matematycznego

 
W szkole zorganizowano dwie lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK:
11.04.2022 p. Zbigniew Zaremba – matematyka
25.05.2022 p. Jakub Krajewski -język angielski
 
Nauczyciele brali udział licznych szkoleniach:
prowadzonych przez p. Grzegorza Banachowicza szkoleniach obsługi tablicy, warsztatach „Lekcja Enter” w zakresie stosowania TIK na wybranych aplikacjach i programach,
szkolenia z obsługi urządzenia „Empiriusz” do wirtualnych doświadczeń chemicznych z wykorzystaniem aktywnej tablicy i okularów VR.
 

Opłaty za internat

Styczeń 2023
 wyżywienie – 360,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Luty 2023
 wyżywienie – 171,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Marzec 2023
 wyżywienie – 391,5,0 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

W dniu 29.01.2023 – niedziela internat czynny będzie od godz 9.00

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

20-21.01.2023

03-05.02.2023

10.-11.03.2023

24-25.03.2023 

21-22.04.2023

19-20.05.2023

02-03.06.2023

 

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 20.04.2023r.  od godz. 10.00

odbędzie się dzień otwarty szkoły .  

Serdecznie zapraszamy! 😊