Powrót do Projekty

EKOPRACOWNIA

W czwartek 8 września 2022 roku w Koszalinie zostały podpisane umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie dwóch zadań w szkołach ponadpodstawowych naszego powiatu. Projekty te to: utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie oraz zakup pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia pracowni chemicznej oraz biologicznej na potrzeby programu edukacji ekologicznej, realizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu. Termin realizacji zadania to koniec listopada tego roku.

W ramach programu „Eko-Pracownia” szkoły otrzymają: 47 876,40 złotych I LO Dwujęzyczne im. M.Kopernika oraz 49 497,53 złotych Zespół Szkół im. M.Rataja w Gościnie.

W podpisaniu umowy z ramienia powiatu kołobrzeskiego uczestniczył wicestarosta Jacek Kuś

https://www.powiat.kolobrzeg.pl/aktualnosc-3439-dofinansowanie_z_wfos_dla_szkol.html

Pracownia przed remontem
Pracownia przed remontem
Pracownia przed remontem

W ramach umowy na dofinansowanie zadania Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie (link) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, trwają prace remontowe w Sali nr 7. W ramach prac wymieniono przewody instalacji elektrycznej, instalację sanitarną, tynki oraz pomalowano ściany. Na zdjęciach poniżej sala sprzed rozpoczęcia prac: 

Nowoczesna ekopracownia zyska również nowe wyposażenie w postaci zestawu mebli, stołu laboratoryjnego, monitora interaktywnego, zestawu komputerowego, oraz profesjonalnych zestawów doświadczalnych i mikroskopu. Na ścianach zostaną zawieszone liczne plansze edukacyjne. 

Remont pracowni
Remont pracowni

Opłaty za internat

Listopad 2022
 wyżywienie – 342,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Grudzień 2022
 wyżywienie – 270,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

13.10.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.
1.11.2022 we wtorek internat czynny będzie od godziny 16.00.
10.11.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

23-25.09.2022

30.09-02.10.2022

21-23.10.2022 (pozostają jedynie uczniowie biorący udział w bytowaniu)

04-06.11.2022

18-20.11.2022

02-04.12.2022