Porozumienie z Akademią Pomorską w Słupsku

W dniu 06.06.2022 r. w Słupsku odbyła się Uroczysta Gala z okazji I edycji konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”. Podczas Gali zostały wręczone nagrody dla laureatów. Ważnym punktem, było również podpisanie współpracy pomiędzy Pomorską Akademią w Słupsku reprezentowaną przez prorektora ds. kształcenia prof. Andrzeja Urbanka, a Zespołem Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie reprezentowanym przez dyrektor mgr inż. Halinę Schulz -Tkacz. Porozumienie zakłada objęcie patronatem klasy policyjnej z elementami cyberbezpieczeństwa przez Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania AP w Słupsk, Zakład Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Podczas gali zostały przeprowadzone warsztaty dla laureatów oraz uczniów zaproszonych szkół.  Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas policyjnych wyróżnieni za osiągane wyniki w nauce i zachowaniu: Oliwia Sitkowska, Kornelia Pietrzak, Kinga Kubacka i Igor Antonowicz.

Temat warsztatów

  1. „Śladami cyberbezpieczeństwa” – prezentacja działalności zespołu do walki z cyberprzestępczością̨ w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku
  2.  „Algorytmy asymetryczne w bezpiecznej komunikacji” – mgr inż. Mariusz Terebecki
  3.  „Daktyloskopia w kryminalistyce” – mgr Waldemar Kuczma

 

Grzegorz Banachowicz

Opłaty za internat

Styczeń 2023
 wyżywienie – 360,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Luty 2023
 wyżywienie – 171,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Marzec 2023
 wyżywienie – 391,5,0 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

W dniu 29.01.2023 – niedziela internat czynny będzie od godz 9.00

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

20-21.01.2023

03-05.02.2023

10.-11.03.2023

24-25.03.2023 

21-22.04.2023

19-20.05.2023

02-03.06.2023

 

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 20.04.2023r.  od godz. 10.00

odbędzie się dzień otwarty szkoły .  

Serdecznie zapraszamy! 😊