Pobytu w COSSG w Koszalinie

Dnia  13.02.2014r. około godziny 7:30  klasy I i II profilu Straży Granicznej Zespołu Szkól im. Macieja Rataja w Gościnie udały się do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Celem wyjazdu i pobytu w COSSG w Koszalinie, było zapoznanie sie z historią i kształtowaniem sie granicy już w okresie Piastów.

Dowiedzieliśmy się również jaki był system ochrony granic ,jaka była sytuacja geopolityczna Polski za panowania dynastii Jagiellońskiej, ile wynosiły poszczególne granice z państwami sąsiadującymi i jak w poszczególnych latach zmieniała sie struktura i charakterystyka formacji  granicznych . Zajęcia te prowadziła pani Aneta Romanowska wykładowca  COSSG. Po prelekcji  udaliśmy się grupą  na strzelnicę krytą w tym że samym Ośrodku. Zajęcia strzeleckie prowadził chorąży Kowalski ,który wprowadził nas w charakterystykę ,budowę i zasady użytkowania broni palnej wykorzystywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz zasady działania broni palnej. Każdy z uczestniczących osób w szkoleniu miał okazję strzelania  do celu. Po szkoleniu strzeleckim  udaliśmy się na halę sportową w celu nauki i szkolenia z zasad Techniki Interwencji. Zajęcia te prowadzone były przez instruktora TI pana Lubinskiego. Po przeprowadzonej rozgrzewce uczyliśmy sie użycia środków przymusu bezpośredniego  w postaci dźwigni , chwytów obezwładniających oraz jak unicestwić przeciwnika nie używając broni ,z wykorzystaniem umiejętności samoobrony. Zajęcia wyczerpujące, ale satysfakcja ogromna i pokazująca jak ciężko jest funkcjonariuszom pełniącym służbę w ochronie granicy państwowej jeśli są zmuszeni do użycia śpb (środków przymusu bezpośredniego). Około godziny 13:30 po zajęciach z technik interwencji zbieraliśmy sie do powrotu do Gościna .

 Moim zdaniem całe szkolenie było bardzo interesujące i przydatne. Powinno być ich więcej. Pozwalają one nazdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat Formacji jaką jest Straż Graniczna, poszerzają umiejętności w samoobronie przydatne na co dzień a tak że wzmacniają i rozwijają rozwój osobisty i zawodowy. Szansa jedna z wielu i  mam nadzieje, że takich wyjazdów i szkoleń będzie więcej. Dla mnie sam wyjazd do COSSG w Koszalinie to wielkie wyróżnienie mając na uwadze że Ośrodków Szkolenia SG w Polsce są tylko trzy.

 

•              Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu

•              Centralny Ośrodek Straży Granicznej w Kętrzynie

•              Centralny Ośrodek szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

 

 

 

Klaudia Grudzińska kl.1Le

 

Opłaty za internat

Maj 2023
 wyżywienie – 270,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Czerwiec 2023
 wyżywienie – 220,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

 

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

20-21.01.2023

03-05.02.2023

10.-11.03.2023

24-25.03.2023 

21-22.04.2023

12-14.05.2023

26-28.05.2023

02-03.06.2023