Liceum Ogólnokształcące – klasa straż granicznej

Liceum Ogólnokształcące im. Macieja Rataja w Gościnie to nowoczesna szkoła kształcącą kandydatów do służby w Straży Granicznej. W formacji tej każdy znajdzie miejsce, zarówno ludzie z wyższym wykształceniem jak ci, którzy mają tylko średnie wykształcenie i w czasie kariery zawodowej mogą sobie wykształcenie uzupełnić poprzez studia.
Program kształcenia dla klas o profilu Straż Graniczna jest opracowany na podstawie porozumienia pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, a Zespołem Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie System kształcenia młodzieży w zakresie Straży Granicznej realizowany w Liceum Ogólnokształcącym i COSSG w Koszalinie oparty jest na nowoczesnym i systematycznie modyfikowanym programie, uwzględniającym obowiązujący system prawny, pozytywne wzorce i modele nauczania. Treści programowe w klasach o profilu Straż Graniczna obejmują podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Tematy zajęć są realizowane w sposób przybliżający młodzieży rzeczywiste sytuacje służbowe. Zaprojektowane zajęcia umożliwiają udział w działaniach realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, co pozwala uczniom wykształcić odpowiednie cechy charakteru i pożądane postawy.
Do podstawowych bloków tematycznych kształcenia należy;
– regulaminy i musztra Straż Granicznej;
– służba graniczna;
– kontrola osób i środków transportu;
– problematyka migracyjna;
– kontrola legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia;
– handel ludźmi;
– zjawisko terroryzmu;
– trening strzelecki;
– techniki interwencji;
Po zakończeniu 3 letniego cyklu kształcenia uczeń nabędzie następujące cechy:
-przywódcze i dowódcze;
-stanowczości i konsekwencji w działaniu
-zdyscyplinowania
-zaradności i odwagi
-spokoju i opanowania
-orientacji w terenie


Istotną formą działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego jest współpraca z Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku w tym Placówką Straży Granicznej w Kołobrzegu, Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu, Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie oraz szkołami Straży Granicznej tj. Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Ponadto w ramach zajęć poznają tematykę związaną z zadaniami, strukturą oraz sposobem działania Straży Granicznej co pozwala młodzieży poznać charakter służby oraz umożliwia podjęcie decyzji związanej z wyborem przyszłego zawodu.
Straż Graniczna jest nowoczesną formacją graniczno-imigracyjną o charakterze policyjnym, odpowiadającą za dokonywanie odpraw granicznych i ochraniającą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej.  
Jeśli chcesz młody człowieku uzyskać kompetencje do służby w Straży Granicznej wybierz nasze Liceum Ogólnokształcące im. Macieja Rataja w Gościnie, a Dyrekcja i kadra pedagogiczna będzie Ciebie wspierać w skutecznym osiąganiu Twoich celów życiowych.
Zapraszamy do wyboru klasy o profilu Straż Graniczna, czekamy na Was we wrześniu razem będziemy tworzyć historię Rataja.

 

ZOBACZ JAKIE ZAJĘCIA I KURSY NA CIEBIE CZEKAJĄ

Opłaty za internat

Listopad 2022
 wyżywienie – 342,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Grudzień 2022
 wyżywienie – 270,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

13.10.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.
1.11.2022 we wtorek internat czynny będzie od godziny 16.00.
10.11.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

23-25.09.2022

30.09-02.10.2022

21-23.10.2022 (pozostają jedynie uczniowie biorący udział w bytowaniu)

04-06.11.2022

18-20.11.2022

02-04.12.2022