Kolejna edycja zajęć klas wojskowych w jednostce patronackiej 2117 Kołobrzeg

SONY DSCTradycyjnie już zajęcia ze szkolenia wojskowego dla klas pierwszych  rozpoczęły się od zajęć na basenie, następnie po przegrupowaniu się na teren JW 2117 przeprowadzono część główną zajęć. Zgodnie z programem szkolenia klasy realizowały zajęcia ze szkolenia strzeleckiego. Zgodnie z zasadami stosowanymi w jednostkach wojskowych, uczniowie pobrali broń z magazynu broni i udali się na salę wykładową oraz salę czyszczenia broni gdzie zostali zapoznani z budową oraz zasadami działania

kbk AKMS. Następnie każdy z uczestników zajęć zaliczał w obecności instruktora rozkładanie i składanie broni i omawiał zasady współdziałania poszczególnych części broni. W tym samym czasie grupa druga realizowała zajęcia z obrony przeciwchemicznej. Tematem zajęć było zapoznanie się z budową MP – 5 i OP-1 oraz odbyło się praktyczne zakładanie odzieży ochronnej. Zajęcia prowadzili instruktorzy wytypowani przez Dowództwo jednostki patronackiej w obecności opiekunów klas wojskowych p. A. Harłukowicza i R. Jezierskiego.

ZOBACZ GALERIĘ

                                                                                                                                  Arkadiusz Harłukowicz

Opłaty za internat

Nastąpiła zmiana ilości obiadów w miesiącu wrześniu.
Przepraszamy za zmianę podanej wcześniej kwoty

Maj 2022
 wyżywienie – 227,50 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Czerwiec 2022
 wyżywienie – 210,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Nastąpiła zmiana wydawania obiadu
w piątek na 12.30 do 14.00

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

08-10.04.2022
22-24.04.2022
13-15.05.2022
27-29.05.2022