Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 – tekst

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022                      –   01.09.2020 r. godz.10.00 

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych             –   290.04.2022 r.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2021                      –   245.06.2022 r.

I półrocze                                                                      –  01.09.2021  –  15.01.2022 r.

II półrocze                                                                     –  16.01.2022  –  24.06.2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna                                         –  23.12.2022  –  13.02.2022 r.

Ferie zimowe                                                                 – 31.01.2022 – 31.01.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna                                      – 14.04.2022 – 19.04.2022 r.

Egzaminy maturalne                                                    – 04.05. – 23.05.2022 r.

Egzaminy zawodowe                                                   – 10 – 11.01. 2022 oraz 20-21.06.2022 r.

Terminy zebrań z rodzicami

                                     03.09.2021 r. godz. 14.00 (piątek) – wszystkie klasy

                                     01.10.2021r. (piątek) –godz. 9.00 ślubowanie kl.1 i zebranie klas  kl.1

                                     10.12.2021 r. –  informacja o przewidywanych ocenach        

21.01.2022 r. – podsumowanie I półrocza

                                      25.03.2022 r.  –  informacja o przewidywanych ocenach                                                                (klasy maturalne) oraz pozostałe klasy

                                      20.05.2022 r. – informacja o przewidywanych ocenach       

Rady pedagogiczne klasyfikacyjne

                                                19.012.2022 r.

                                          20.04.2022 r.

                                          15.06.2022 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

15.10.2021 r. ( piątek po DEN)

12.11.2021 r. (piątek po Święcie Niepodległości)

07.01.2022 r. (piątek po Święcie Trzech Króli)

02.05.2022 r. (poniedziałek) – 03 maja – wtorek – Święto Konstytucji – wolne

04.05.2022 r. (środa ) matura język polski

05.05.2022 r. (czwartek) matura  matematyka

06.05.2022 r. (piątek) matura język angielski

17.06.2022 r. (piątek po Bożym Ciele)

 

 

 

 

Opłaty za internat

Nastąpiła zmiana ilości obiadów w miesiącu wrześniu.
Przepraszamy za zmianę podanej wcześniej kwoty

Maj 2022
 wyżywienie – 227,50 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Czerwiec 2022
 wyżywienie – 210,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Nastąpiła zmiana wydawania obiadu
w piątek na 12.30 do 14.00

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

08-10.04.2022
22-24.04.2022
13-15.05.2022
27-29.05.2022