Kadra pedagogiczna

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M.RATAJA W GOŚCINIE

( ROK SZKOLNY 2021/2022)

Imię i nazwisko
Stanowisko
e-mail
Halina Schulz-Tkacz Dyrektor dyrektor@zsgoscino.pl
Katarzyna Zienkiewicz  Wicedyrektor  
Dołowy Waldemar Wicedyrektor  
Wioleta Kalinowska Kierownik Internatu  
X    
Bajko Zofia bibliotekarz  
Balza – Plucińska Ewa wychowanie fizyczne, wychowawca III LpG  
Banachowicz Grzegorz wychowawca w internacie, informatyka, bezpieczeństwo i higiena pracy
g.banachowicz@zsgoscino.pl
Bernaś Małgorzata język polski , historia  
Bernaś Mieczysław historia, geografia, wos  
Bieńko Edyta plastyka  
Biernat Anna język polski, wychowawca II Lw (opw)
 
Blechacz Paweł Wychowawca w internacie  
Boroń Aleksandra wychowawca w internacie  
Cebula Dorota matematyka , wychowawca I Lp  
Ćwikliński Dawid przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Ćwirko Dariusz wychowawca w internacie, informatyka, administrator sieci komputerowej,  
Dołowy Waldemar edukacja wojskowa  
Dyduch Wiesław zajęcia pozalekcyjne – szkolenie operatorów łączności radiowej  
Dzierkowski Wojciech język niemiecki, język obcy zawodowy, wychowawca II TL  
Guga Agnieszka język angielski, wychowawca II Lps  
Hrynchyshyn Nataliya język angielski , język niemiecki  
Ingielewicz Sylwia przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Jezierski Ryszard wychowanie fizyczne , edukacja wojskowa  
Kaczor Włodzimierz wychowawca w internacie  
Kalinowska Joanna chemia , fizyka , wdż,  wychowawca I opw
 
Kawczyńska Magdalena psycholog  
Kitowski Jerzy wychowanie w internacie, edukacja dla bezpieczeństwa  
Krajewski Jakub język angielski  
Kuchnio Kamil przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Kulon Katarzyna język angielski  
Kurys- Dzierkowska Katarzyna język niemiecki, wychowawca III TL
 
Kwartnik Patrycjusz przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Marecki Mariusz edukacja policyjna  
Markowska Małgorzata wychowawca w internacie , etyka  
Matysiak Kinga wychowawca w internacie  
Michalski Marek podstawy przedsiębiorczości, wychowawca w internacie  
Nowików Anna język niemiecki , 
 
Malinowska Ewa pedagog, świetlica  
Myszyński Paweł wychowawca w internacie, rewalidacja  
Okulińska Beata szkolenie straży granicznej, wychowawca w internacie  
Pałaszewska Karolina wychowawca w internacie  
Piotrowski Seweryn sztuki walki  
Russ Aleksander matematyka  
Rzewucka Dorota WOS, historia  
Siewior Marta język polski ,  logopedia, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wychowawca   I Ls
 
Słoboda Anna wychowanie fizyczne , wychowawca IV TL  
Steczkiewicz Anna religia  
Szcześniak Ewa biologia  
Szoma Anna pedagog, świetlica  
Szopik Agnieszka historia, język niemiecki , wychowawca  III LwG  
Więckowska Wioletta język polski, wychowawca III LpP
 
Zalewski Mirosław szkolenie strażackie  
Zaremba Zbigniew matematyka , wychowawca III LwP
 
Zienkiewicz Katarzyna geografia , podstawy przedsiębiorczości  
Żyśko Michał przedmioty zawodowe – lotnictwo  

 

Opłaty za internat

Nastąpiła zmiana ilości obiadów w miesiącu wrześniu.
Przepraszamy za zmianę podanej wcześniej kwoty

Maj 2022
 wyżywienie – 227,50 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Czerwiec 2022
 wyżywienie – 210,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Nastąpiła zmiana wydawania obiadu
w piątek na 12.30 do 14.00

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

08-10.04.2022
22-24.04.2022
13-15.05.2022
27-29.05.2022