HARMONOGRAM PRACY – SIERPIEŃ 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

 

LIPIEC – SIERPIEŃ

HARMONOGRAM PRACY

SIERPIEŃ 2017

DATA

godz.

ZADANIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
21.08.2017 r.

godz. 10:00

Nadzwyczajna Rada Pedagogiczna

Dyrekcja
22.08.2017 r.

godz. 9:00

Egzamin maturalny, sesja poprawkowa

MATEMATYKA

Dyrekcja,

Zespoły nadzorujące

Przewodniczący:

– mgr A. Biernat

Członkowie komisji:

– mgr A. Sosna

– mgr N. Hrynchyshyn

– mgr K. Monastyrska

22.08.2017 r.

godz. 9:00

Egzamin maturalny, sesja poprawkowa

JĘZYK ANGIELSKI (pisemny)

Dyrekcja,

Zespoły nadzorujące

Przewodniczący:

– mgr A. Szornak

Członkowie komisji:

– mgr A. Słoboda

– mgr G. Ulikowska

23.08.2017 r.

godz. 11:00

Egzamin maturalny, sesja poprawkowa

JĘZYK NIEMIECKI (ustny)

Dyrekcja

Zespoły przedmiotowe:

– dr E. Kazimierska

– mgr K. Kurys-Dzierkowska

25.08.2017 r.

godz. 9:00

Egzamin maturalny, sesja poprawkowa

JĘZYK ANGIELSKI (ustny)

Dyrekcja

Zespoły przedmiotowe:

– mgr M. Mężyński

– mgr M. Płaczek

Egzaminy poprawkowe

dla uczniów klas I , II i III (w roku szkolnym 2016/17)

23.08.2017 r.

godz. 9:00

Język niemiecki Zespoły egzaminacyjne:

– mgr K. Kurys-Dzierkowska

– mgr W. Dzierkowski

24.08.2017 r.

Godz. 9:00

Matematyka Zespoły egzaminacyjne:

– mgr D. Cebula

– mgr inż. Z. Zaremba

25.08.2017 r.

Godz. 10:00

Język angielski Zespoły egzaminacyjne:

– mgr A. Sosna

– mgr M. Płaczek

28.08.2017 r.

Godz. 9:00

Język polski Zespoły egzaminacyjne:

– mgr M. Bernaś

– mgr M. Siewior

– mgr W. Więckowska

 
29.08.2017 r.

Godz. 10:00

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna Dyrekcja,

Wychowawcy klas

29.08.2017 r.

Godz. 12:30

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa „Bezpieczna Szkoła” Dyrekcja
01.09.2017 r.

Godz. 10:00

Rada Pedagogiczna Organizacyjna Dyrekcja
01-03.09.2017r. WEEKEND INTEGRACYJNY  DLA KLAS I Dyrekcja,

Wychowawcy klas I,

Nauczyciele formacji mundurowych

 

Opłaty za internat

Styczeń 2023
 wyżywienie – 360,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Luty 2023
 wyżywienie – 171,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Marzec 2023
 wyżywienie – 391,5,0 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

W dniu 29.01.2023 – niedziela internat czynny będzie od godz 9.00

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

20-21.01.2023

03-05.02.2023

10.-11.03.2023

24-25.03.2023 

21-22.04.2023

19-20.05.2023

02-03.06.2023

 

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 20.04.2023r.  od godz. 10.00

odbędzie się dzień otwarty szkoły .  

Serdecznie zapraszamy! 😊