Egzamin końcowy dla klasy III LO o profilu ” STRAŻ GRANICZNA „

dsc00473W czwartek tj.03.04.2014 roku uczniowie III klasy LO przystąpili do egzaminu kończącego 3-letni okres kształcenia w przedmiocie „Szkolenie Straż Graniczna” będącego innowacją pedagogiczną realizowaną przez Zespół Szkół im.Macieja Rataja w Gościnie przy czynnym udziale wykładowców z Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie oraz funkcjonariuszy Placówki SG w Kołobrzegu.

 

Decyzją Pani Dyrektor Zespołu Szkół mgr Barbary Koleśnikow powołano komisję egzaminacyjną w składzie:

ppłk SG rez. Marek Michalski-przewodniczący komisji

ppłk SG rez. Tomasz Kling

kpt.SG Janusz Stasica

por.SG Piotr Buczkowski

 

Uczniowie przystąpili do egzaminu teoretycznego obejmującego sprawdzenie wiedzy z zakresu podstawowych zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy SG w ochronie granicy państwowej,test egzaminacyjny składał się z 20 pytań na które nasi uczniowie mieli udzielać odpowiedzi,z wielką satysfakcją komisja egzaminacyjna może stwierdzić,że poziom teoretycznego przygotowania był bardzo wysoki.

Od godziny 12.00 komisja wraz z uczniami rozpoczęła egzamin praktyczny,sprawdzający umiejętności w zakresie legitymowania,stosowania środków przymusu bezpośredniego,technik interwencji oraz użycia broni palnej w służbie.

Założenia do egzaminu praktycznego przygotowali oficerowie z COS SG Koszalin oraz Placówki SG Kołobrzeg.

 

W galerii zdjęć można zobaczyć zaangażowanie naszych uczniów i profesjonalne podejście do wykonywanych zadań.

 

W ocenie całej komisji egzaminacyjnej absolwenci naszej szkoły posiadają kompetencje do ubiegania się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Na zakończenie podano wyniki egzaminu i życzenia połamania piór na egzaminie maturalnym.

ZOBACZ GALERIĘ

ppłk.SG rez.Marek Michalski

Opłaty za internat

Nastąpiła zmiana ilości obiadów w miesiącu wrześniu.
Przepraszamy za zmianę podanej wcześniej kwoty

Październik 2021 
 wyżywienie – 255,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Listopad 2021 
 wyżywienie – 252,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Nastąpiła zmiana wydawania obiadu
w piątek na 12.30 do 14.00

Nie będzie obiadów piątki podczas weekendów wyjazdowych.

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

3-5.09.2021
17-19.09.2021
8-10.10.2021
22-24.10.2021