Edukacja wojskowa

Na dzisiejszych zajęciach Edukacji Wojskowej klasa III WP odbyła zajęcia na strzelnicy sportowej na terenie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów strzelectwa z Kołobrzeskiego Klubu Strzeleckiego – Jacka Niewęgłowskiego i Henryka Stranca. Kadeci strzelali z karabinu sportowego – odległość 50 m oraz pistoletu – odległość 25 m.

Dodatkowo realizowane były zagadnienia ze szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia – zakładanie odzieży ochronnej OP 1 oraz doskonalili swoje umiejętności związane z budową karabinka AK 47. W ramach oddechu w zajęciach „ogrzewali” się z kiełbaską przy ognisku.

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do wstąpienia w nasze progi. NAPRAWDĘ WARTO !!!

Opłaty za internat

Maj 2023
 wyżywienie – 270,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Czerwiec 2023
 wyżywienie – 220,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

 

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

20-21.01.2023

03-05.02.2023

10.-11.03.2023

24-25.03.2023 

21-22.04.2023

12-14.05.2023

26-28.05.2023

02-03.06.2023