Dyżury

 

recepcja

Regulamin Dyżurów Uczniowskich

1. Dyżur w szkole pełni jedna klasa w terminie wyznaczonym przez S.U.

2. Dyżur uczniowski obejmuje :
a) dyżur przy wejściu do szkoły,
b) dyżur na korytarzach,
3. Klasa dyżurna wyznacza po dwie osoby na każdy hol i dwie osoby przy wejściu do szkoły.

4. Dyżur przy wejściu do szkoły jest pełniony przez uczniów w trybie ciągłym od 7:15 do 14:50.

5. Dyżur na holu jest pełniony przez uczniów tylko w trakcie przerw między lekcjami od 7:15 do 14:50.

6. Obowiązkiem dyżurujących na holu jest:
a) zapobieganie dewastacjom w WC,
b) zapobieganie dewastacjom na korytarzach
c) powiadomienie dyżurującego nauczyciela o nieregulaminowym zachowaniu uczniów.

7. Dyżurni są zobowiązani nosić identyfikatory ( w widocznym miejscu ).

8. Dyżurni przy wejściu do szkoły są upoważnieni do sprawdzania identyfikatorów.

9. Na teren szkoły mogą wejść tylko uczniowie posiadający identyfikator ( w widocznym miejscu ).

10. Osoby , które nie są uczniami ani pracownikami szkoły mogą wejść do budynku za okazaniem dowodu osobistego  lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Dyżurni są zobowiązani zapisać w zeszycie dyżurów imię i nazwisko gościa.

11. Po zakończonym dyżurze klasa zobowiązana jest do :
a) przekazania identyfikatorów (poprzez swoich wychowawców) klasie obejmującej dyżur
(W razie zniszczenia lub zgubienia identyfikatora dyżurni wpłacają do skarbnika S.U.po 2 zł. )
b) przekazania zeszytu dyżurów (poprzez swoich wychowawców) klasie obejmującej dyżur
(W razie zniszczenia zeszytu do jego przepisania.)

 

Opłaty za internat

Listopad 2022
 wyżywienie – 342,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Grudzień 2022
 wyżywienie – 270,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

13.10.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.
1.11.2022 we wtorek internat czynny będzie od godziny 16.00.
10.11.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

23-25.09.2022

30.09-02.10.2022

21-23.10.2022 (pozostają jedynie uczniowie biorący udział w bytowaniu)

04-06.11.2022

18-20.11.2022

02-04.12.2022