Drodzy Maturzyści!

Przypominamy:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji warunkach domowych lub sama jest objęta kwarantanna lub izolacja domową.
 3. Na teren szkoły nie mogą wejść rodzice, osoby towarzyszące zdających.
 4. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy: urządzeń telekomunikacyjnych, książek, maskotek. Wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego przez zdającego grozi unieważnieniem egzaminu.

Zdający będzie mógł pozostawić rzeczy przed wejściem na egzamin:

– dla piszących w sali gimnastycznej – szatnia przy sali gimnastycznej

– dla piszących w sali nr 9 – sala nr 7

– dla piszących w internacie w stołówce – dyżurka internatu

– dla absolwentów z lat ubiegłych z LO piszących na III piętrze – w sali nr 13

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu dowód osobisty, długopis (lub pióro) z czarnym tuszem przeznaczony do zapisywania rozwiązań. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie należy używać ołówka. Zdający korzystają z własnych przyborów.

ZDAJĄCY NIE MOGĄ POŻYCZAĆ PRZYBORÓW OD INNYCH ZDAJĄCYCH. Przybory i materiały pomocnicze, których zdający może używać zostały wymienione w komunikacie dyrektora CKE. Korzystanie z innych przyborów/materiałów grozi unieważnieniem egzaminu.

 1. Zdający może wnieść do sali małą butelkę wody, ale nie może stawiać jej na stoliku.
 2. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej zdający zachowują odstęp min 1,5 metra.
 3. Przed wejściem dezynfekują ręce płynem.
 4. Zdający obowiązkowo zakrywają usta i noc zgięciem łokcia, kiedy kichają lub kaszlą.
 5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz w przypadkach gdy: podchodzi do nich nauczyciel, wychodzą do toalety, kończą pracę z arkuszem i wychodzą z sali.
 6. Przed skorzystaniem ze słownika podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego należy wcześniej zdezynfekować ręce płynem.
 7. Zdający są zobowiązani nie rozmawiać ze sobą na korytarzu czy przed szkołą a wrażeniami przed i po egzaminie podzielić się wykorzystując portale społecznościowe, telefon i inne komunikatory.
 8. W przypadku pogorszenia samopoczucia zdający natychmiast informuje o tym zespół nadzorujący.
 9. Na egzamin zdający zgłaszają się o godz. 8:15.
 10. Zdający są wpuszczani na egzamin różnymi wejściami (szczegółowe podziały poniżej):
 • wejście A – główne wejście do szkoły (dla piszących absolwentów LO na II piętrze)
 • wejście B – łącznik przy sali gimnastycznej (dla absolwentów LO z lat ubiegłych) – tylko podczas matematyki
 • wejście C – wejście do sali gimnastycznej od strony orlika (dla tegorocznych absolwentów LO)
 • wejście D – wejście do internatu (absolwenci technikum)

 

Powodzenia!

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Czerwiec 2021  – wyżywienie – 238,00zł – zakwaterowanie 70,00 zł

 

Proszę śledzić  informację na bieżąco 

 

ZAPRASZAMY PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA DZIEŃ OTWARTY DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA W GOŚCINIE

W DNIU 08 CZERWCA 2021 r. o godz. 10.00

ZOSTANIECIE ZAPOZNANI Z CHARAKTERYSTYKĄ PRACY W ZAWODACH:
-żołnierza,
– policjanta, technika kryminalistyki,
-strażaka w tym pracownika lotniskowej służby ratowniczo gaśniczej,
-funkcjonariusza Straży Granicznej,
-Technika Lotniskowych służb operacyjnych.
 
Przewidujemy dużo atrakcji a na zakończenie posmakujemy wojskowej grochówki. Pamiętajcie koniecznie zabierzcie ze sobą rodziców, Oni są Waszymi najlepszymi doradcami !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY