Dotacja dla liceum ogólnokształcącego.

W ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 nasza szkoła – liceum ogólnokształcące otrzymało dotację na:

 1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
 2. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
  – zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  – zakup oprogramowania dla bibliotek,
  – zakup czytników e-booków,
  – zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
 3. realizację działań promujących czytelnictwo:
  – zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
  – organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;

Przyznana kwota dotacji wynosi 12000. Przystępując do programu szkoła musiała wnieść  wkład własny 3000. Razem do wydania – 15000 zł.

  Konieczne jest aby  szkoła  w trakcie realizacji programu:

 • przeznaczyła nie mniej niż 50% kwoty wsparcia na zakup książek;
 • zasięgnęła opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupów książek;
 • podjęła współpracę z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą:
  a) planowanie zakupów książek,                                                                                    b) wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w bibliotekach szkolnych;
 • zorganizowała w czasie roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów w szczególności spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej i młodzieżowej;
 • uwzględniła tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
 • zrealizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
 • dostosowała organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie uczniom wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;
 • uwzględniła potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

O wszystkich działaniach zrealizowanych przez szkołę w ramach NPRC poinformujemy po ich zakończeniu.

Opłaty za internat

Listopad 2022
 wyżywienie – 342,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Grudzień 2022
 wyżywienie – 270,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

13.10.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.
1.11.2022 we wtorek internat czynny będzie od godziny 16.00.
10.11.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

23-25.09.2022

30.09-02.10.2022

21-23.10.2022 (pozostają jedynie uczniowie biorący udział w bytowaniu)

04-06.11.2022

18-20.11.2022

02-04.12.2022