Dofinansowania do projektu

W środę 24 sierpnia 2022 roku w gabinecie wicestarosty kołobrzeskiego Jacka Kusia podpisana została umowa na dofinansowanie pomiędzy Województwem Zachodniopomorski a Zespołem Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Kołobrzeski, otrzymały dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Całkowita wartość zadania wynosi po 30.000 zł, z czego 25.500 złotych finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a 4.500 złotych pokryte jest ze środków własnych Powiatu Kołobrzeskiego.

Umowy w obecności wicestarosty Jacka Kusia podpisał: w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Stanisław Wziątek członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Halina Schulz-Tkacz dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie.

W ramach udzielonego dofinansowania Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie zrealizuje zadanie pt. „Wirtualne dziedzictwo gminy Gościno, Rymań i Siemyśl”, którego celem jest stworzenie przez uczniów spacerów wirtualnych w gminach Gościno, Rymań i Siemyśl poprzez zakup sprzętu i umieszczenie ich na stronie internetowej.

Termin zakończenia projektu upływa 15 lipca 2023 roku.

Opłaty za internat

Styczeń 2023
 wyżywienie – 360,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Luty 2023
 wyżywienie – 171,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Marzec 2023
 wyżywienie – 391,5,0 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

W dniu 29.01.2023 – niedziela internat czynny będzie od godz 9.00

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

20-21.01.2023

03-05.02.2023

10.-11.03.2023

24-25.03.2023 

21-22.04.2023

19-20.05.2023

02-03.06.2023

 

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 20.04.2023r.  od godz. 10.00

odbędzie się dzień otwarty szkoły .  

Serdecznie zapraszamy! 😊