Biblioteka

.

biblio

Biblioteka  uwzględnia potrzeby czytelnicze i zainteresowania  uczniów i nauczycieli. Ze zbiorów mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy i absolwenci szkoły.                      

Najważniejsze zadania biblioteki:

 • udostępnianie książek i innych źródeł informacji
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie w nich nawyku czytania i uczenia się
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
 • promowanie czytelnictwa
 • współpraca z innymi bibliotekami                        

Godziny otwarcia:
           Poniedziałek – 710-1310
           Wtorek – 710-1210
           Środa – 710-1210
           Czwartek – 710 – 1310
           Piątek – 710-1110

W 2018 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju  Czytelnictwa (12 tysięcy złotych). Udział w programie  pozwolił na zakup literatury popularnej wśród młodzieży oraz dał możliwość realizacji wielu ciekawych projektów edukacyjnych, o których tematyce zdecydowali sami uczniowie. 

Zbiory ułożone są  wg UKD.  Księgozbiór o różnorodnej tematyce liczy ponad 16 tysięcy woluminów są to:

 • Wydawnictwa informacyjne , słowniki, encyklopedie, leksykony
 • Lektury szkolne
 • Literatura piękna
 • Podręczniki
 • Literatura związana z kierunkami kształcenia
 • Literatura metodyczna
 • Programy edukacyjne multimedialne
 • Filmoteka Szkolna
 • Dokumenty szkolne

Biblioteka jest nowoczesną pracownią w pełni skomputeryzowaną. Od niedawna biblioteka wykorzystuje nowy program e – biblio, który jest integralną częścią Librusa. Aplikacja pozwala na :

 • Przeglądanie nowości w naszej bibliotece
 • Przeglądanie katalogu biblioteki, listy lektur

Czytelnicy mają dostęp do swojego konta na każdym sprzęcie, również na smartfonie i tablecie.
Do dyspozycji uczniów są 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne: skaner, drukarka, kopiarka.

Czytelnia posiada 20 miejsc, w razie potrzeby spełnia funkcję pracowni dydaktycznej. Do dyspozycji bibliotekarza i innych nauczycieli jest telewizor, magnetowid, DVD, magnetofon.                                                                                                                                           

                                          

 

                                                                                                                                     

 

Zapraszamy do biblioteki

biblo2

Opłaty za internat

Nastąpiła zmiana ilości obiadów w miesiącu wrześniu.
Przepraszamy za zmianę podanej wcześniej kwoty

Październik 2021 
 wyżywienie – 255,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Listopad 2021 
 wyżywienie – 252,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Nastąpiła zmiana wydawania obiadu
w piątek na 12.30 do 14.00

Nie będzie obiadów piątki podczas weekendów wyjazdowych.

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

3-5.09.2021
17-19.09.2021
8-10.10.2021
22-24.10.2021