styczeń 2021 archive

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Opłaty za internat Nastąpiła zmiana ilości obiadów w miesiącu wrześniu.Przepraszamy za zmianę podanej wcześniej kwoty Luty 2022  wyżywienie – 68,50 zł zakwaterowanie 70,00 zł Marzec 2022 wyżywienie – 270,00 zł zakwaterowanie 70,00 zł  Od 18.10.20201 r obiady wydawane są w każdy piątek od godz. 12.30 do godz. 14.00 Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu dowychowawcy można pozostać: 25-27.02.202211-13.03.202225-27.03.2022

Opłaty za internat

Nastąpiła zmiana ilości obiadów w miesiącu wrześniu.
Przepraszamy za zmianę podanej wcześniej kwoty

Maj 2022
 wyżywienie – 227,50 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Czerwiec 2022
 wyżywienie – 210,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Nastąpiła zmiana wydawania obiadu
w piątek na 12.30 do 14.00

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

08-10.04.2022
22-24.04.2022
13-15.05.2022
27-29.05.2022