Wykazy podręczników

Rok szkolny 2019/2020 po szkole podstawowej

Klasa 1 Liceum Ogólnokształcące

Klasa 1 Technikum lotniskowych służb operacyjnych

 

Rok szkolny 2019/2020 po gimnazjum

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Grudzień 2019 – żywienie 210,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł