Wykazy podręczników

Rok szkolny 2018/2019

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Maj 2019 – żywienie 204,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł

Czerwiec 2019 – żywienie 168,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł