Wykazy podręczników

Rok szkolny 2019/2020 po szkole podstawowej

Klasa 1 Liceum Ogólnokształcące

Klasa 1 Technikum lotniskowych służb operacyjnych

 

Rok szkolny 2019/2020 po gimnazjum

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

 

Ogólnodostępny Gościński Turniej Piłkarzykowy

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Wrzesień 2019 – żywienie 294,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł

Październik 2019 – żywienie 322,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł

Listopad 2019 – żywienie 280,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł

 

UWAGA

Umundurowanie dla klas wojskowych – mundur wzór 2010