Przetargi

Przetarg nieograniczony na ” Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych”
 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki do SIWZ

 

Informacja o treści złożonych ofert

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 
 Szczegółowe informacje można uzyskać u Adama Borowskiego pod nr tel. 695 454 900 oraz adresem mail. kierownik.gospodarczy@zsgoscino.pl

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Wrzesień 2019 – żywienie 294,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł

Październik 2019 – żywienie 322,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł

Listopad 2019 – żywienie 280,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł