«

»

Paź 19

Szkolenie poligonowe

         36,35,131,131.552094    Młodzież brała udział w pięciodniowym obozie szkoleniowym dla 400 uczniów i nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe – zadanie 14 w ramach 4/2018 Otwartego Konkursu Ofert Ministerstwa Obrony Narodowej zgodnie z programem nauczania „Edukacja Wojskowa” realizowane przez Stowarzyszenie Camp X.                                   

 

Szkolenie poligonowe dla wojskowych klas certyfikowanych z ZS im. Macieja Rataja w Gościnie. W dniach 8 – 12. 10.2018r.  klasa III Lwab dzielnie zmagała się z zadaniami w trakcie szkoleń. Po pokonaniu drogi pojazdem wojskowym z jednostki Patronackiej jakim jest 36 drOP z Mrzeżyna , uczniowie wojskowej klasy certyfikowanej rozpoczęli zgrupowanie poligonowe w mieście Babimost. Zgrupowanie, prowadzone było przez Stowarzyszenie Camp X realizujące zadanie nr.14 we współpracy z Biurem ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
            Po sześciu godzinach podróży, uczniowie udali się na plac ćwiczeń , gdzie po omówieniu warunków bezpieczeństwa rozpoczęli praktyczne szkolenie sanitarne z zakresu czynności BLS oraz z zasad zawartych w TCCC (Tactical Combat Casualty Care). Każdego dnia czekały na uczniów kolejne, nowe zadania. Po pięciu dniach zajęć, podczas których odbyły się: szkolenie strzeleckie (budowa i posługiwanie się bronią palną, zasady bezpiecznego użycia broni palnej, ćwiczenia przygotowawcze do strzelania), podstawy taktyki,  szkolenie inżynieryjno – saperskie, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, rozpoznanie wojskowe, ochrona i obrona obiektów, uczniowie i nauczyciele otrzymali certyfikat stanowiący potwierdzenie uczestnictwa w projekcie.

35,35,144,148.717361

ZOBACZ GALERIĘ
                                 

Opiekunowie:

mjr Ryszard Wroński

                                                                                                                          mgr Kinga Matysiak

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Październik 2020 – wyżywienie 276,50 zł – zakwaterowanie 70,00 zł

 

Od września nie ma śniadań poniedziałki.

Zabezpieczyć dziecko w such prowiant.

Drodzy Rodzice,

szkoła przygotowuje się do wprowadzenia nauczania hybrydowego. Czekamy na regulacje prawne, w związku z tym prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie szkoły i dzienniku Librus.
W przypadku braku rozporządzenia MEN dotyczącego organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym zajęcia od poniedziałku odbędą się bez zmian (według planu zajęć tzw.kolorowego).
Młodzież do internatu przyjmowana jest w niedzielę od godz. 16:00.

Z wyrazami szacunku
Halina Schulz-Tkacz
Dyrektor Szkoły