«

»

Lis 30

SZKOLENIE KLAS STRAŻY GRANICZNEJ W COS SG KOSZALIN

SONY DSCNasza Szkoła od lat współpracuje w zakresie szkolenia granicznego z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, a nasi uczniowie mają niepowtarzalną okazję uczestniczyć w zajęciach realizowanych przez nauczycieli w mundurach. Klasy I Lc i II Le o profilu „Straż Graniczna” brały udział w zajęciach z przedmiotów zawodowych pograniczników:

– ochrona granicy państwowej,

– kontrola osób i środków transportu,

– szkolenie strzeleckie,

– techniki interwencji.

 SONY DSC

Wykładowcy z Ośrodka w sposób wysoce profesjonalny, ale czasem również humorystyczny przedstawili i zademonstrowali wiedzę i umiejętności będące składowymi kompetencji funkcjonariusza Straży Granicznej. Młodzież wykazała duże zaangażowanie w trakcie ćwiczeń z „Technik interwencji” oraz dociekliwość w trakcie zajęć teoretycznych z „Ochrony granicy państwowej”. Zainteresowanie uczniów szczególnie było widoczne na zajęciach z zabezpieczenia dokumentów takich jak dowód osobisty i paszport. Przyszli pogranicznicy wracali z Koszalina zadowoleni i zmęczeni, a dla opiekunów Pani mgr Wioletty Więckowskiej i ppłk SG rez. Marka Michalskiego pozostała satysfakcja z kolejnego udanego pobytu w zaprzyjaźnionej szkole Straży Granicznej.

ZOBACZ GALERIĘ

ppłk.SG rez. Marek Michalski

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Październik 2020 – wyżywienie 276,50 zł – zakwaterowanie 70,00 zł

 

Od września nie ma śniadań poniedziałki.

Zabezpieczyć dziecko w such prowiant.

Drodzy Rodzice,

szkoła przygotowuje się do wprowadzenia nauczania hybrydowego. Czekamy na regulacje prawne, w związku z tym prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie szkoły i dzienniku Librus.
W przypadku braku rozporządzenia MEN dotyczącego organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym zajęcia od poniedziałku odbędą się bez zmian (według planu zajęć tzw.kolorowego).
Młodzież do internatu przyjmowana jest w niedzielę od godz. 16:00.

Z wyrazami szacunku
Halina Schulz-Tkacz
Dyrektor Szkoły