«

»

Lis 03

Szkolenie 1 i 2 klasy LO SG w COSSG w Koszalinie

DSC00529 Czwartek , dnia 16.10.2014 roku odbył się wyjazd klas I i II o profilu Straży Granicznej do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. O godzinie 7.30 obie klasy zebrały się pod szkołą by wspólnie autokarem wyruszyć do Koszalina.

 Gdy dotarliśmy na miejsce o 9:00 pierwsze tamtejsze zajęcia przeprowadził nam starszy chorąży sztabowy Artur Szadkowski. Tematem zajęć było Doskonalenie przyjmowania postaw strzeleckich.

Uczył nas przyjmowania postawy strzeleckiej leżącej, klęczącej i stojącej. Celem przeprowadzonych zajęć było przyjmowanie prawidłowych postaw strzeleckich oraz kształtowanie nawyków bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Klasy poradziły sobie bardzo dobrze, pan chorąży pochwalił nas, że w tak szybkim tempie opanowaliśmy tyle postaw strzeleckich.

DSC00509

            Zajęcia skończyły się około 11.30 gdy następnie w kolumnie czwórkowej udaliśmy się na salę gimnastyczną na zajęcia , które przeprowadzał nam p. Kozak. Tematem tych zajęć było zakładanie kajdanek w postawie stającej z przodu i z tyłu. Przy użyciu środków przymusu bezpośredniego funkcjonariusz powinien się kierować zasadą minimalizacji skutków oraz dostosowywać odpowiedni środek przymusu do zaistniałej sytuacji. Zasada minimalizacji skutków polega na tym, że policjant ,funkcjonariusz SG powinien stosować środki w taki sposób, aby osiągnięcie celu w postaci podporządkowania się wydanym poleceniem spowodowało możliwie jak najmniejszą dolegliwość osobie wobec której danego środka użyto. Te zajęcia również zakończyliśmy ciężką, ale zarazem skuteczną pracą.

            Powrót mieliśmy o godzinie 13.30 , gdzie wszyscy zebraliśmy się pod autokarem w wyznaczonym miejscu i ruszyliśmy w drogę do Gościna .

 
ZOBACZ GALERIĘ

 

Klaudia Grudzińska kl. II Le

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Październik 2020 – wyżywienie 276,50 zł – zakwaterowanie 70,00 zł

 

Od września nie ma śniadań poniedziałki.

Zabezpieczyć dziecko w such prowiant.

Drodzy Rodzice,

szkoła przygotowuje się do wprowadzenia nauczania hybrydowego. Czekamy na regulacje prawne, w związku z tym prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie szkoły i dzienniku Librus.
W przypadku braku rozporządzenia MEN dotyczącego organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym zajęcia od poniedziałku odbędą się bez zmian (według planu zajęć tzw.kolorowego).
Młodzież do internatu przyjmowana jest w niedzielę od godz. 16:00.

Z wyrazami szacunku
Halina Schulz-Tkacz
Dyrektor Szkoły