«

»

Kwi 01

Seminarium

DCIM104MEDIASeminarium – spotkanie z pionierami Ziemi Gościńskiej

Noce i dnie … to tytuł książeczki wspomnieniowej o początkach polskiego Gościna

przygotowanej na Seminarium , które odbyło się 28 marca 2014 w naszej szkole.

Pomysł przedsięwzięcia pojawił się rok temu , a od maja 2013 r. trzy osoby z Grona Pedagogicznego (  p. Małgorzata Bernaś , p. Andrzej Tuszyński i p. Wioletta Więckowska) zaczęły realizować projekt mający na celu „ocalenie od zapomnienia ” wspomnień osób , które pamiętają początki polskiego Gościna lub ich losy są tak interesujące  , że warto o nich opowiedzieć.  Razem z nauczycielami w projekt włączyli się uczniowie.

Wiele  starszych osób odmówiło ze względu na stan zdrowia , ostatecznie 14. mieszkańców Ziemi Gościńskiej podczas spotkań opowiedziało swoje historie , które nagraliśmy -na ich podstawie ułożone zostały opowieści o ich życiu .Każdy z uczestników biorących udział  w projekcie  otrzymał  płytę z nagraniem wspomnień.

Na seminarium, podczas którego zaprezentowane zostały multimedialne referaty ( Początki państwowości polskiej w Gościnie Mieczysława Bernasia i Kalendarium Robunia Andrzeja Tuszyńskiego) gościliśmy wyjątkowe osoby – autorów wspomnień . Na uroczystość przybyli również zaproszeni goście z Gminy i Powiatu, nie mogło zabraknąć tez naszej młodzieży.

Podczas smacznego poczęstunku słuchaliśmy opowieści zaproszonych gości , którzy otrzymali upominki , a wśród nich ten najważniejszy- książkę Noce i dnie…-ocalic od zapomnienia.

Przy tej okazji warto wspomnieć , że trzej uczniowie maturalnych klas wojskowych Michał Maciejewski , Marek Łowczynowski i Erwin Sieradzki  w styczniu br wzięli w konkursie” Dzieje rodzin pomorskich w XX wieku” zorganizowanym przez instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku   zajmując  trzecie miejsce.Uczniowie przygotowali pracę na temat mieszkańców Ziemi Gościńskiej  pod kierunkiem p.Małgorzaty Bernaś

ZOBACZ GALERIĘ

Małgorzata Bernaś

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Październik 2020 – wyżywienie 276,50 zł – zakwaterowanie 70,00 zł

 

Od września nie ma śniadań poniedziałki.

Zabezpieczyć dziecko w such prowiant.

Drodzy Rodzice,

szkoła przygotowuje się do wprowadzenia nauczania hybrydowego. Czekamy na regulacje prawne, w związku z tym prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie szkoły i dzienniku Librus.
W przypadku braku rozporządzenia MEN dotyczącego organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym zajęcia od poniedziałku odbędą się bez zmian (według planu zajęć tzw.kolorowego).
Młodzież do internatu przyjmowana jest w niedzielę od godz. 16:00.

Z wyrazami szacunku
Halina Schulz-Tkacz
Dyrektor Szkoły