«

»

Sie 25

Rozpoczęcie roku szkolnego

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA

ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021  

 W ZESPOLE SZKÓŁ IM MACIEJA RATAJA W GOŚCI

W tym roku szkolnym ze względu na sytuację epidemiczną zmuszeni jesteśmy zrezygnować z weekendu integracyjnego. 

Przyjazd wychowanków do internatu: 

31.08.2020 r. w godz. 16.00 – 19.00 klasy pierwsze – wychowankowie będą mieli zapewniony posiłek w postaci kolacji.

Uczniowie klas II,III i IV przyjmowani będą po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego

Klasy II i III Tl – od 9.00 – 11.00

klasy III i IV Tl – od 11.00 – 15.00

W tym dniu internat zapewnia obiad i kolację

Rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 01. 09.2020 r. 

9.00 – klasy pierwsze – plac apelowy 

10.00 – klasy drugie LO i trzecia technikum 

11.00 – klasy trzecie LO i klasa czwarta technikum – plac apelowy 

W tym dniu uczniowie nie wchodzą do szkoły, zbiórka na placu apelowym. Bezpośrednio po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego nastąpi spotkanie z wychowawcami klas na  przyszkolnym „Orliku”. 

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uroczystość przeniesiona zostanie do  sali sportowej (obowiązkowo maseczki ochronne). 

Informacje dotyczące organizacji przyjazdu do Internatu znajdują się w zakładce INTERNAT. 

Umundurowanie klas pierwszych z wyjątkiem klasy wojskowej, odbędzie się w dniu 01.09.2020 r. od godz. 10.00. 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Październik 2020 – wyżywienie 276,50 zł – zakwaterowanie 70,00 zł

 

Od września nie ma śniadań poniedziałki.

Zabezpieczyć dziecko w such prowiant.

Drodzy Rodzice,

szkoła przygotowuje się do wprowadzenia nauczania hybrydowego. Czekamy na regulacje prawne, w związku z tym prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie szkoły i dzienniku Librus.
W przypadku braku rozporządzenia MEN dotyczącego organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym zajęcia od poniedziałku odbędą się bez zmian (według planu zajęć tzw.kolorowego).
Młodzież do internatu przyjmowana jest w niedzielę od godz. 16:00.

Z wyrazami szacunku
Halina Schulz-Tkacz
Dyrektor Szkoły