Powrót do Rekrutacja 2021/2022

Klasa Oddziału Przygotowania Wojskowego

 
REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (WEJDŹ)

PAMIĘTAJ !!! – WYDRUKUJ – PODPISZ – DOSTARCZ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

  

REKRUTACJA 2021/2022

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (nauka trwa 4 lata)

  1. Klasa wojskowa – „oddział przygotowania wojskowego” (30 miejsc)
  • Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, geografia
  • Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, matematyka

UWAGA! Dla tej klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 17.05.2021 do 31.05.2021 r.

Dodatkowo obowiązuje próba sprawności fizycznej w dniu 11.06.2021 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. M. Rataja w Gościnie.

 

„>