Powrót do PROJEKTY

Aktywna tablica

25.10 2021 nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK na lata 2020 – 2024 „Aktywna Tablica”.
 
W ramach programu szkoła uzyska dofinansowanie w kwocie 28 000 zł na aktywne tablice, z których już korzystamy w tym roku szkolnym.
 
Szkoła podjęła działania wynikające ze zobowiązań jakie nakłada program w zakresie wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania.
Nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Podstawową nr 5 w Kołobrzegu w celu utworzenia międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK. W spotkaniach uczestniczy ze strony naszej szkoły p. Joanna Kalinowska– nauczycielka chemii i fizyki, ze strony SP5 p. Magdalena Kik.
W ramach dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami, doświadczeniami i przykładami dobrych praktyk uczniowie mogli wziąć udział w konkursie z matematyki przygotowanym przez p. Trojanowską z SP5 

Link do konkursu matematycznego

 
W szkole zorganizowano dwie lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK:
11.04.2022 p. Zbigniew Zaremba – matematyka
25.05.2022 p. Jakub Krajewski -język angielski
 
Nauczyciele brali udział licznych szkoleniach:
prowadzonych przez p. Grzegorza Banachowicza szkoleniach obsługi tablicy, warsztatach „Lekcja Enter” w zakresie stosowania TIK na wybranych aplikacjach i programach,
szkolenia z obsługi urządzenia „Empiriusz” do wirtualnych doświadczeń chemicznych z wykorzystaniem aktywnej tablicy i okularów VR.
 

Opłaty za internat

Listopad 2022
 wyżywienie – 342,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Grudzień 2022
 wyżywienie – 270,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

13.10.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.
1.11.2022 we wtorek internat czynny będzie od godziny 16.00.
10.11.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

23-25.09.2022

30.09-02.10.2022

21-23.10.2022 (pozostają jedynie uczniowie biorący udział w bytowaniu)

04-06.11.2022

18-20.11.2022

02-04.12.2022