Powrót do Projekty

WIRTUALNE DZIEDZICTWO GMINY GOŚCINO, RYMAŃ I SIEMYŚL

W środę 24 sierpnia 2022 roku w gabinecie wicestarosty kołobrzeskiego Jacka Kusia podpisana została umowa na dofinansowanie pomiędzy Województwem Zachodniopomorski a Zespołem Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Kołobrzeski, otrzymały dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Całkowita wartość zadania wynosi po 30.000 zł, z czego 25.500 złotych finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a 4.500 złotych pokryte jest ze środków własnych Powiatu Kołobrzeskiego.

Umowy w obecności wicestarosty Jacka Kusia podpisał: w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Stanisław Wziątek członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Halina Schulz-Tkacz dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie.

W ramach udzielonego dofinansowania Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie zrealizuje zadanie pt. „Wirtualne dziedzictwo gminy Gościno, Rymań i Siemyśl”, którego celem jest stworzenie przez uczniów spacerów wirtualnych w gminach Gościno, Rymań i Siemyśl poprzez zakup sprzętu i umieszczenie ich na stronie internetowej.

Termin zakończenia projektu upływa 15 lipca 2023 roku.

Opłaty za internat

Listopad 2022
 wyżywienie – 342,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Grudzień 2022
 wyżywienie – 270,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

13.10.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.
1.11.2022 we wtorek internat czynny będzie od godziny 16.00.
10.11.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

23-25.09.2022

30.09-02.10.2022

21-23.10.2022 (pozostają jedynie uczniowie biorący udział w bytowaniu)

04-06.11.2022

18-20.11.2022

02-04.12.2022