↑ Powrót do Profile kształcenia

Technik mechanik użytkowanie obrabiarek skrawających

Technik mechanik użytkowanie obrabiarek skrawających

Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika – użytkowanie obrabiarek skrawających. Uczniowie zdobędą w trakcie nauki umiejętności obsługi takich maszyny jak: frezarki, tokarki, szlifierki, wiertarki, wytaczarki, strugarki oraz obrabiarki sterowane programowo przez komputer.

Zadania i kompetencje zawodowe:

1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

Uczeń:  rozróżnia obrabiarki skrawające, dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów, rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem, rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu, rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię, dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki, dobiera wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem, dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów, uzbraja obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną.

2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

Uczeń: sprawdza działanie obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją, mocuje narzędzia skrawające w uchwytach narzędziowych, ustala i mocuje przedmioty do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych, nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną, uruchamia obrabiarki skrawające i steruje przebiegiem obróbki, wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną, rozpoznaje zjawiska wywołane oddziaływaniem ostrza narzędzia na przedmiot obrabiany, dokonuje wymiany narzędzi skrawających po zakończeniu procesu obróbki lub w przerwie tego procesu, prowadzi kontrolę procesu obróbki, posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi, wykonuje konserwację konwencjonalnych obrabiarek skrawających.

3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

Uczeń: rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie, rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie, rozpoznaje w dokumentacji technologicznej znaczenia i dane do nastawienia obrabiarki sterowanej numerycznie, rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki, korzysta z kodu języka programowania do edycji programów obróbki, dobiera narzędzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce, dobiera oprawki narzędziowe do ustalania i mocowania narzędzi skrawających, mocuje oprawki i narzędzia skrawające w gniazdach narzędziowych lub umieszcza w magazynie narzędziowym obrabiarki sterowanej numerycznie, ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjne narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki, wprowadza program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie, testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Uczeń: ustawia i wprowadza przesunięcie punktu zerowego, ustala i mocuje przedmioty do obróbki, uruchamia obrabiarki sterowane numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym, wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie, nadzoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty układu sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie, dokonuje oceny stopnia zużycia ostrza narzędzia, dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia, przeprowadza korektę wyników obróbki, przeprowadza kontrolę wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki, wykonuje konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.

5. Praktyka i zajęcia praktyczne

Uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość praktycznego przećwiczenia nabytej wiedzy

w ramach zajęć praktycznych. Zajęcia zorganizowane  będą na bazie zakładu Amberline w Kołobrzegu.

W klasie trzeciej dodatkowo uczniowie odbywać będą 4 tygodniową Praktykę Zawodową

w tym samym zakładzie.

W ramach projektu Erasmus + będzie istniała możliwość ( zależne to jest od ogłoszenia naboru do programu) odbycia staży zagranicznych.

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Październik 2020 – wyżywienie 276,50 zł – zakwaterowanie 70,00 zł

 

Od września nie ma śniadań poniedziałki.

Zabezpieczyć dziecko w such prowiant.

Drodzy Rodzice,

szkoła przygotowuje się do wprowadzenia nauczania hybrydowego. Czekamy na regulacje prawne, w związku z tym prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie szkoły i dzienniku Librus.
W przypadku braku rozporządzenia MEN dotyczącego organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym zajęcia od poniedziałku odbędą się bez zmian (według planu zajęć tzw.kolorowego).
Młodzież do internatu przyjmowana jest w niedzielę od godz. 16:00.

Z wyrazami szacunku
Halina Schulz-Tkacz
Dyrektor Szkoły