«

»

Kwi 25

Porozumienie z MPK „Kotwica” Kołobrzeg

DSC_1636.JPGW dniu 21.04.2016 r. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie reprezentowany przez Dyrektora Panią Halinę Schulz-Tkacz zawarł porozumienie o współpracy i wzajemnej pomocy przy organizacji zawodów oraz imprez sportowych z Miejskim Klubem Piłkarskim „Kotwica” Kołobrzeg reprezentowanym  przez Pana Waldemara Błaszczaka – Prezesa Klubu.

Współpraca będzie organizowana na szczeblu lokalnym i dotyczyć będzie młodzieży będącej uczniami Zespołu Szkół  oraz zawodników Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Kotwica” Kołobrzeg.

Celem współpracy jest poprawa organizacji imprez sportowych, przeciwdziałanie patologii społecznej poprzez sport jak również promocja zdrowego stylu życia wolnego od używek za pomocą aktywnie spędzonego czasu oraz kształtowanie i rozwijanie postawy młodzieży poprzez kulturę fizyczną.

Współpraca między stronami będzie realizowana przez aktywne uczestnictwo w projektach, meczach ligowych, imprezach sportowych oraz organizowanie zajęć grupowych o charakterze sportowym,  profilaktyczno-edukacyjnym jak również wychowawczym, ukierunkowanym na aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez sport.

DSC_1647.JPG

ZOBACZ GALERIĘ

                                                                                             Daniel Kowalewski

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Październik 2020 – wyżywienie 276,50 zł – zakwaterowanie 70,00 zł

 

Od września nie ma śniadań poniedziałki.

Zabezpieczyć dziecko w such prowiant.

Drodzy Rodzice,

szkoła przygotowuje się do wprowadzenia nauczania hybrydowego. Czekamy na regulacje prawne, w związku z tym prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie szkoły i dzienniku Librus.
W przypadku braku rozporządzenia MEN dotyczącego organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym zajęcia od poniedziałku odbędą się bez zmian (według planu zajęć tzw.kolorowego).
Młodzież do internatu przyjmowana jest w niedzielę od godz. 16:00.

Z wyrazami szacunku
Halina Schulz-Tkacz
Dyrektor Szkoły