«

»

Sie 16

Plan weekendu integracyjnego

Plan weekendu integracyjnego – koordynator mgr Ryszard Jezierski

dzień godzina przedsięwzięcie odpowiedzialni miejsce
Piątek 01.09.2017r. od 14 do 1800 przyjęcie i zakwaterowanie uczniów Kierownik internatu internat
1800 – 1830 spotkanie organizacyjne Kierownik internatu stołówka
1830 – 1915 przydział do klas, spotkanie z wychowawcami Wychowawcy klas plac apelowy, klasy w internacie
1915 – 1945 kolacja dziewczęta Kierownik internatu stołówka
1945 – 2015 kolacja chłopcy Kierownik internatu stołówka
2015 – 2100 przydział do klas, spotkanie z wychowawcami Wychowawcy klas plac apelowy, klasy w internacie
2100 – 2130 toaleta wieczorna Kierownik internatu internat
2140 apel wieczorny Kierownik internatu internat
2200 – 600 cisza nocna Kadra pedagogiczna internat
Sobota 02.09.2017r. 600 pobudka Kadra pedagogiczna internat
600 – 610 przygotowanie do Porannego Rozruchu Fizycznego Kadra pedagogiczna internat
610 – 640 Poranny Rozruch Fizyczny przedstawiciele wszystkich formacji mundurowych internat
640 – 700 toaleta poranna Kierownik internatu internat
630 – 700 Śniadanie klasa technikum Kierownik internatu stołówka
700 – 730 śniadanie dziewczęta Kierownik internatu stołówka
730 – 800 śniadanie chłopcy Kierownik internatu stołówka
700 – 1500 Wyjazd klasy technikum na Piknik Lotniczy do Mirosławca *  

Dyrektor szkoły

 

JW Mirosławiec

830 – 1300 trening musztry – postawa zasadnicza, swobodna, krok zwykły przedstawiciele wszystkich formacji mundurowych plac apelowy
1300 – 1330 obiad chłopcy Kierownik internatu stołówka
1330 – 1400 obiad dziewczęta Kierownik internatu stołówka
1400 – 1500 czas wolny Kierownik internatu internat
1500 – 1645 trening musztry – krok zwykły przedstawiciele wszystkich formacji mundurowych plac apelowy
1700 – 1800 wybór zajęć pozalekcyjnych zainteresowani świetlica
1800 – 1930 grill, ognisko Kierownik internatu + wychowawcy klas teren szkoły
1930 – 2100 Dyskoteka Kierownik internatu wychowawcy klas internat
2100 -2130 toaleta wieczorna Kierownik internatu internat
2140 apel wieczorny Kierownik internatu internat
2200 – 600 cisza nocna Kadra pedagogiczna internat
Niedziela 03.09.2017r. 700 pobudka Kadra pedagogiczna internat
700 – 730 toaleta poranna Kierownik internatu internat
800 – 830 śniadanie dziewczęta Kierownik internatu stołówka
830 – 900 śniadanie chłopcy Kierownik internatu stołówka
  Zdanie pokoi przez osoby nie będące mieszkańcami internatu – przeniesienie rzeczy na świetlicę   internat
900 – 1200 trening musztry – krok zwykły przedstawiciele wszystkich formacji mundurowych plac musztry
1300 – 1330 obiad chłopcy Kierownik internatu stołówka
1330 – 1400 obiad dziewczęta Kierownik internatu stołówka
  Zakończenie weekendu integracyjnego – wyjazd uczniów z poza internatu do domów    
1400 – 1700 czas wolny Kierownik internatu
do godz. 1700 Przyjazd wychowanków klas II i III Kierownik Internatu Internat
1700 – 1740 kolacja dla wszystkich wychowanków klas I Kierownik internatu stołówka
1800 – 1900 Sprawdzenie umundurowania

Próba generalna do uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego

Dyrektor szkoły Plac apelowy
1800 – 2100 czas wolny Kierownik internatu
2100 – 2140 toaleta wieczorna Kierownik internatu Internat
2140 apel wieczorny Kierownik internatu Internat
2200 – 600 cisza nocna Kierownik internatu Internat

 

*- w dniu przyjazdu uczniów klasy technikum do internatu zostaną podpisane przez rodziców ( prawnych opiekunów ) zgody na uczestnictwo w Pikniku Lotniczym w Mirosławcu celem sporządzenia karty wycieczki.

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Październik 2020 – wyżywienie 276,50 zł – zakwaterowanie 70,00 zł

 

Od września nie ma śniadań poniedziałki.

Zabezpieczyć dziecko w such prowiant.

Drodzy Rodzice,

szkoła przygotowuje się do wprowadzenia nauczania hybrydowego. Czekamy na regulacje prawne, w związku z tym prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie szkoły i dzienniku Librus.
W przypadku braku rozporządzenia MEN dotyczącego organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym zajęcia od poniedziałku odbędą się bez zmian (według planu zajęć tzw.kolorowego).
Młodzież do internatu przyjmowana jest w niedzielę od godz. 16:00.

Z wyrazami szacunku
Halina Schulz-Tkacz
Dyrektor Szkoły