Ogłoszenia

„Dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie informuje, iż wpłynęły dwie oferty  zakupu wiertarek.

Po analizie przedstawionych ofert ogłasza:

wiertarka mała ( zdjęcie 1) – przyjęta oferta Pana Wojciecha Zbycińskiego,

wiertarka duża (zdjęcie 2) – przyjęta oferta Pana Wieteska.”

 

 

mgr inż. Iwona Bojko

kierownik gospodarczy

+48 606 785 127

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie ogłasza, że dysponuje wiertarkami stołowymi przeznaczonymi do sprzedaży wg załączonych zdjęć.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty kupna.

Oferty prosimy składać drogę a-mailową na adres:

iwona.bojko@zs72.pl lub zsgz_goscino@wp.pl

do dnia 28 lipca 2017r.

Informacja o wybranej ofercie nastąpi 31 lipca 2017r.

Sprzedający zastrzega sobie odstąpienie od sprzedaży bez podania przyczyny.

Telefon kontaktowy: 94 35 12 133 wew. 42.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja z Gościna wezmą udział w praktykach zagranicznych.

 

Projekt „Euto odlot! – Europejskie doświadczenia  zawodowe techników lotniskowych służb operacyjnych” zakłada odbycie przez  uczniów Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie praktyki zawodowej w Saragossie w Hiszpanii. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabędą nowe kompetencje zawodowe, społeczne oraz językowe.

Ponadto wyjazd zagraniczny umożliwi uczestnikom poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęci do otwartości i współpracy, wesprze ich zdolności adaptacyjne oraz uwrażliwi na różnice kulturowe. Wyjazd na praktyki odbędzie się w lipcu 2018 i 2019 roku

Zjazd Absolwentów – 45 lecie

30 września 2017 r.  ZS im. Macieja Rataja w Gościnie

obchodzi Jubileusz 45 – lecia istnienia szkoły.       

 W związku z tą uroczystością organizujemy  

Zjazd Absolwentów, na który zapraszamy:

 Absolwentów Szkoły, byłych Dyrektorów,

 Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

 

Zjazd – informacje

Harmonogram prac na sierpień i terminy egzaminów poprawkowych

ZOBACZ