Liceum Ogólnokształcące – Szkolenie lotnicze

Nauka w klasie lotniczej obejmuje normalny program nauczania poszerzony ponadto o teorię i praktykę lotniczą, oparte na szkoleniu szybowcowym i szkoleniu spadochronowym. Szkolenie na szybowcach najlepiej i najskuteczniej przygotowuje pilotów do kariery pilota. Szybownictwo, z uwagi na swoją specyfikę, gwarantuje najniższe koszty wyszkolenia lotniczego, a zarazem jest bezpieczne, ucząc czystości pilotażu i właściwej oceny możliwości aerodynamicznych statku powietrznego w odniesieniu do otaczających warunków atmosferycznych.

Uczniowie klasy lotniczej w ramach dodatkowych zajęć szkolnych, nabywają wiedzę niezbędną każdemu pilotowi. Zakres nauki jest dość szeroki i wymagający dokładnego opanowania i zrozumienia. Teoria lotnicza stanowi bardzo dobre poszerzenie standardowych przedmiotów szkolnych, takich jak matematyka, fizyka, biologia czy geografia. Bardzo często adepci latania nabywają ogromnej motywacji do pogłębiania wiedzy, właśnie dzięki interesującym przedmiotom lotniczym – mających przełożenie na umiejętności pilotażowe.

Zajęcia praktyczne na lotnisku wymagają ponadto dobrej współpracy w grupie, ucząc koleżeńskości, odpowiedzialności i samodyscypliny. Nauka latania wiąże się również z dużą aktywnością fizyczną.

Ponadto absolwenci klasy lotniczej zyskują możliwość podjęcia dalszej edukacji nie tylko na tradycyjnych kierunkach politechnicznych, matematycznych, ale również na Wydziale Pilotażu Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Poznańskiej, Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Wydziale Lotnictwa i Kosmonautyki Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Podjęte działania, również w wymiarze zawodowym zbliżają absolwentów szkoły do szeroko rozumianego sektora lotniczego i związanego z nim rynku pracy, w tym transportu powietrznego i obsługi naziemnej, wykazującego w ostatnich latach znaczną dynamikę rozwojową.

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Październik 2020 – wyżywienie 276,50 zł – zakwaterowanie 70,00 zł

 

Od września nie ma śniadań poniedziałki.

Zabezpieczyć dziecko w such prowiant.

Drodzy Rodzice,

szkoła przygotowuje się do wprowadzenia nauczania hybrydowego. Czekamy na regulacje prawne, w związku z tym prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie szkoły i dzienniku Librus.
W przypadku braku rozporządzenia MEN dotyczącego organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym zajęcia od poniedziałku odbędą się bez zmian (według planu zajęć tzw.kolorowego).
Młodzież do internatu przyjmowana jest w niedzielę od godz. 16:00.

Z wyrazami szacunku
Halina Schulz-Tkacz
Dyrektor Szkoły