Liceum Ogólnokształcące – profil wojskowy

DSC_0065Jest to kierunek, którego tradycje sięgają roku 2000. To wojsko jako pierwsze przecierało trudne szlaki dla innych formacji mundurowych w Zespole Szkół im. M. Rataja. Wieloletnie doświadczenia, zdobyta wiedza       i nagromadzony sprzęt militarny a przede wszystkim prężnie działający opiekunowie klas wojskowych (żołnierze zawodowi z wieloletnim doświadczeniem nabytym w czasie służby w kraju i na misjach zagranicznych), decydują o jakości wyszkolenia i robią wszystko by trzyletni okres nauki w szkole był czasem, który dzięki zapewnianym atrakcjom, mocno wryje się w pamięć wszystkich absolwentów tego kierunku. By przyjaźnie które zrodzą się w lasach , na bagnach, na poligonach, obozach letnich i zimowych trwały latami.

Liceum Ogólnokształcące im. M. Rataja w Gościnie jest nowoczesną placówką dydaktyczną przygotowującą młodzież do pracy w wojsku oraz  innych formacjach mundurowych. Program kształcenia klas wojskowych opracowany został przez jednostkę patronacką na podstawie programu szkolenia w Siłach Zbrojnych RP. Treści programowe obejmują wiadomości i umiejętności z zakresu:

  •       Regulaminu ogólnego;DSC_0064
  •       Regulaminu musztry;
  •       Regulaminu działań taktycznych;
  •       Szkolenia strzeleckiego;
  •       Obrony przeciwchemicznej;
  •       Szkolenia saperskiego;
  •       Łączności;
  •       Wychowania fizycznego i sportu;
  •       Ceremoniału wojskowego;

Wojskowe szkolenie specjalistyczne odbywa się na zajęciach programowych na terenie szkoły, w Jednostce Wojskowej 2117 w Kołobrzegu oraz innych jednostkach wojskowych. Opiekunowie klas wojskowych prowadząc szeroką współpracę z innymi rodzajami wojsk organizują także zajęcia w21 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie oraz  44 Bazie Lotnictwa Morskiego Siemirowice Grupa Lotnicza Darłowo.

                      DSC_0317 Po trzyletnim okresie nauki uczniowie zdają egzamin maturalny a szkolenie wojskowe kończy się egzaminem teoretyczny oraz sprawdzian    z wychowania fizycznego, identycznym jak dla kandydatów do służby przygotowawczej i NSR. Po zakończeniu nauki i spełnieniu wszystkich wymogów formalnych absolwenci klas wojskowych otrzymują certyfikat sygnowany przez  Dowódcę Jednostki Patronackiej oraz Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Gościnie.

ZOBACZ JAKIE ZAJĘCIA I KURSY NA CIEBIE CZEKAJĄ

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Styczeń 2020 – żywienie 254,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł

Luty 2020 – żywienie 134,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł