Liceum Ogólnokształcące – profil straż graniczna

Gimnazjum już niedługo się kończy, i co dalej?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWizytówka naszego Liceum Ogólnokształcącego, klasa o profilu „Straż Graniczna” pomoże Tobie podjąć racjonalną decyzję.

 Liceum Ogólnokształcące im. Macieja Rataja w Gościnie jest nowoczesną szkołą kształcącą kandydatów do służby w Straży  Granicznej. Program kształcenia dla klas o profilu „Straż Graniczna” jest opracowany na podstawie porozumienia pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, a Zespołem Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie .System kształcenia młodzieży w zakresie Straży Granicznej realizowany w Liceum Ogólnokształcącym i COS SG w Koszalinie oparty jest na nowoczesnym i systematycznie modyfikowanym programie, uwzględniającym obowiązujący system prawny, pozytywne wzorce i modele nauczania. Treści programowe w klasach o profilu „Straż Graniczna” obejmują podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Tematy zajęć są realizowane w sposób przybliżający młodzieży rzeczywiste sytuacje służbowe. Zaprojektowane zajęcia umożliwiają udział w działaniach realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, co pozwala uczniom wykształcić odpowiednie cechy charakteru i pożądane postawy.

Do podstawowych bloków tematycznych kształcenia należy:

-służba graniczna

-trening strzelecki

-techniki interwencji

-kontrola osób i środków transportu

-regulaminy i musztra Straż Granicznej

Po zakończeniu 3 letniego cyklu kształcenia uczeń nabędzie następujące cechy:

-przywódcze i dowódczeOLYMPUS DIGITAL CAMERA

-stanowczości i konsekwencji w działaniu

-zdyscyplinowania

-zaradności i odwagi

-spokoju i opanowania

-orientacji w terenie

Istotną formą działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego jest współpraca z Placówką Straży Granicznej w Kołobrzegu, Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu oraz szkołami Straży Granicznej w Koszalinie i Lubaniu. Uczniowie w ramach zajęć realizowanych przez kadrę dydaktyczną COS SG w Koszalinie poznają tematykę związaną z zadaniami, strukturą oraz sposobem działania Straży Granicznej co pozwala młodzieży poznać charakter służby oraz umożliwia podjęcie decyzji związanej z wyborem przyszłego zawodu.

Straż Graniczna jest nowoczesną formacją graniczno-imigracyjną o charakterze policyjnym, odpowiadającą za dokonywanie odpraw granicznych i ochraniającą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej.

Jeśli chcesz młody człowieku uzyskać kompetencje do służby w Straży Granicznej wybierz nasze Liceum Ogólnokształcące im. Macieja Rataja w Gościnie ,a Dyrekcja i  kadra pedagogiczna będzie Ciebie wspierać w skutecznym osiąganiu Twoich celów życiowych.

Zapraszamy do wyboru klasy o profilu „Straż Graniczna”, czekamy na Was we wrześniu.

 

ZOBACZ JAKIE ZAJĘCIA I KURSY NA CIEBIE CZEKAJĄ

Uczniowie Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja z Gościna wezmą udział w praktykach zagranicznych.

 

Projekt „Euto odlot! – Europejskie doświadczenia  zawodowe techników lotniskowych służb operacyjnych” zakłada odbycie przez  uczniów Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie praktyki zawodowej w Saragossie w Hiszpanii. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabędą nowe kompetencje zawodowe, społeczne oraz językowe.

Ponadto wyjazd zagraniczny umożliwi uczestnikom poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęci do otwartości i współpracy, wesprze ich zdolności adaptacyjne oraz uwrażliwi na różnice kulturowe. Wyjazd na praktyki odbędzie się w lipcu 2018 i 2019 roku

Zjazd Absolwentów – 45 lecie

30 września 2017 r.  ZS im. Macieja Rataja w Gościnie

obchodzi Jubileusz 45 – lecia istnienia szkoły.       

 W związku z tą uroczystością organizujemy  

Zjazd Absolwentów, na który zapraszamy:

 Absolwentów Szkoły, byłych Dyrektorów,

 Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

 

Zjazd – informacje

Harmonogram prac na sierpień i terminy egzaminów poprawkowych

ZOBACZ