KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE

Od dnia 1.06.2020 r. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja rozpoczynają się konsultacje przedmiotowe dla uczniów zgodnie z harmonogramem :

– poniedziałek godz. 13.00 sala 25 mgr Agnieszka Demska – matematyka,

– wtorek godz. 10.00 sala 12 mgr Katarzyna Kurys – Dzierkowska – j. niemiecki,

– wtorek godz. 13.00 sala 13 mgr Natalia Hrynchyshyn – j. angielski,

– wtorek godz. 13.00 sala 11 mgr mgr Małgorzata Bernaś– j. polski, historia,

– środa godz. 13.00 sala 11 mgr mgr Mieczysław Bernaś–  historia, wos, geografia,

– środa godz. 10.00 sala int. 1 mgr Anna Biernat – j. polski,

– czwartek godz. 13.00 sala 13 mgr Agnieszka Guga – j. angielski,

– piątek godz. 8.30 s.23 mgr Wioletta Więckowska – j. polski

Obowiązkowo:

– przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce,

– należy okazać „Oświadczenie” podpisane przez rodzica lub pełnoletniego ucznia o braku przeciwwskazań w związku z epidemią koronawirusa,

– stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem, nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

– zasłaniaj twarzy podczas kichania czy kasłania,

–  należy unikać większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły,

– nie nie można umówić  się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

– jeżeli  nie można przyjść na umówione konsultacje, należy zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

– należy zabrać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów.

Opłaty za internat

Nastąpiła zmiana ilości obiadów w miesiącu wrześniu.
Przepraszamy za zmianę podanej wcześniej kwoty

Październik 2021 
 wyżywienie – 255,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Listopad 2021 
 wyżywienie – 252,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Nastąpiła zmiana wydawania obiadu
w piątek na 12.30 do 14.00

Nie będzie obiadów piątki podczas weekendów wyjazdowych.

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

3-5.09.2021
17-19.09.2021
8-10.10.2021
22-24.10.2021