«

»

Cze 01

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE

Od dnia 1.06.2020 r. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja rozpoczynają się konsultacje przedmiotowe dla uczniów zgodnie z harmonogramem :

– poniedziałek godz. 13.00 sala 25 mgr Agnieszka Demska – matematyka,

– wtorek godz. 10.00 sala 12 mgr Katarzyna Kurys – Dzierkowska – j. niemiecki,

– wtorek godz. 13.00 sala 13 mgr Natalia Hrynchyshyn – j. angielski,

– wtorek godz. 13.00 sala 11 mgr mgr Małgorzata Bernaś– j. polski, historia,

– środa godz. 13.00 sala 11 mgr mgr Mieczysław Bernaś–  historia, wos, geografia,

– środa godz. 10.00 sala int. 1 mgr Anna Biernat – j. polski,

– czwartek godz. 13.00 sala 13 mgr Agnieszka Guga – j. angielski,

– piątek godz. 8.30 s.23 mgr Wioletta Więckowska – j. polski

Obowiązkowo:

– przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce,

– należy okazać „Oświadczenie” podpisane przez rodzica lub pełnoletniego ucznia o braku przeciwwskazań w związku z epidemią koronawirusa,

– stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem, nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

– zasłaniaj twarzy podczas kichania czy kasłania,

–  należy unikać większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły,

– nie nie można umówić  się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

– jeżeli  nie można przyjść na umówione konsultacje, należy zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

– należy zabrać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów.

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Październik 2020 – wyżywienie 276,50 zł – zakwaterowanie 70,00 zł

 

Od września nie ma śniadań poniedziałki.

Zabezpieczyć dziecko w such prowiant.

Drodzy Rodzice,

szkoła przygotowuje się do wprowadzenia nauczania hybrydowego. Czekamy na regulacje prawne, w związku z tym prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie szkoły i dzienniku Librus.
W przypadku braku rozporządzenia MEN dotyczącego organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym zajęcia od poniedziałku odbędą się bez zmian (według planu zajęć tzw.kolorowego).
Młodzież do internatu przyjmowana jest w niedzielę od godz. 16:00.

Z wyrazami szacunku
Halina Schulz-Tkacz
Dyrektor Szkoły