Konkurs ekologiczny

2W dn.26.03.2018r. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie odbył się międzyszkolny konkurs ekologiczny pod hasłem:

Okaż kulturę chroniąc naturę, myśl globalnie działając lokalnie

 W TROSCE O CZYSTE POWIETRZE

Konkurs zorganizowany został we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe DirectKołobrzeg. W konkursie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie, Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu oraz Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy.     Konkurs był bezpośrednio związany z jednym z priorytetów Unii Europejskiej na lata 2013-2030 r. dotyczącym programu „Czyste powietrze dla Europy”.                                            

Celem konkursu było min.: pogłębianie wiedzy młodzieży na temat Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie, walki UE z zanieczyszczeniem powietrza, które stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska, dzięki solidarności i współpracy między państwami członkowskimi, podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności wśród młodzieży za stan środowiska przyrodniczego, propagowanie idei recyklingu, ujawnienie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poprzez tworzenie własnych opracowań zadanych zagadnień. Konkurs złożony był z dwóch części: prezentacji multimedialnych obrazujących przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza oraz rzeźby recyklingowej. Uczniowie wykazali się duża wiedza i pomysłowością, o czym świadczy liczny udział i bardzo wysoki poziom prac plastycznych oraz prezentacji multimedialnych.

 

Laureaci:
Kategoria-Prezentacja multimedialna

I miejsce- Bartosz Płotała ZS im.M.Rataja w Gościnie
II miejsce- Pawlak Julia SZP NR.7 w Kołobrzegu
III miejsce- Pacak Małgorzata SZP.NR.7 w Kołobrzegu
IV miejsce Ciołek Krystyna ZS im. M.Rataja w Gościnie

wyróżnienia:
Sasin Kacper  ZS im. M.Rataja w Gościnie
Piecyk Jolanta SZP NR.7.w Kołobrzegu
Walentynowicz Mikołaj SZP NR7. w Kołobrzegu
Kategoria Rzeźba Recyklingowa:
I miejsce- Muszyński Klaudiusz  ZS im.M.Rataja w Gościnie
II miejsce- Fedrau Patrycja ZS im. M.Rataja w Gościnie
III miejsce- Bieńko Jagoda PSP Gościno
IV miejsce – Wójcik Magdalena ZS im.M.Rataja w Gościnie
Wyróżnienia:
Tabaczyk Kamil  ZS im.M.Rataja w Gościnie

Sobczak Zuzanna PSP Gościno

Piskunowicz Sebastian SZP NR.7

Monczuński Aleks SZP Siemyśl

1
ZOBACZ GALERIĘ
 

Organizatorzy:

ZS im. M.Rataja

Europe Direct Kołobrzeg

Opłaty za internat

Styczeń 2023
 wyżywienie – 360,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Luty 2023
 wyżywienie – 171,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Marzec 2023
 wyżywienie – 391,5,0 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

W dniu 29.01.2023 – niedziela internat czynny będzie od godz 9.00

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

20-21.01.2023

03-05.02.2023

10.-11.03.2023

24-25.03.2023 

21-22.04.2023

19-20.05.2023

02-03.06.2023

 

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 20.04.2023r.  od godz. 10.00

odbędzie się dzień otwarty szkoły .  

Serdecznie zapraszamy! 😊