Kolejna edycja zajęć klas wojskowych w jednostce patronackiej 2117 Kołobrzeg

SONY DSCTradycyjnie już zajęcia ze szkolenia wojskowego dla klas pierwszych  rozpoczęły się od zajęć na basenie, następnie po przegrupowaniu się na teren JW 2117 przeprowadzono część główną zajęć. Zgodnie z programem szkolenia klasy realizowały zajęcia ze szkolenia strzeleckiego. Zgodnie z zasadami stosowanymi w jednostkach wojskowych, uczniowie pobrali broń z magazynu broni i udali się na salę wykładową oraz salę czyszczenia broni gdzie zostali zapoznani z budową oraz zasadami działania

kbk AKMS. Następnie każdy z uczestników zajęć zaliczał w obecności instruktora rozkładanie i składanie broni i omawiał zasady współdziałania poszczególnych części broni. W tym samym czasie grupa druga realizowała zajęcia z obrony przeciwchemicznej. Tematem zajęć było zapoznanie się z budową MP – 5 i OP-1 oraz odbyło się praktyczne zakładanie odzieży ochronnej. Zajęcia prowadzili instruktorzy wytypowani przez Dowództwo jednostki patronackiej w obecności opiekunów klas wojskowych p. A. Harłukowicza i R. Jezierskiego.

ZOBACZ GALERIĘ

                                                                                                                                  Arkadiusz Harłukowicz

Opłaty za internat

Listopad 2022
 wyżywienie – 342,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Grudzień 2022
 wyżywienie – 270,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

13.10.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.
1.11.2022 we wtorek internat czynny będzie od godziny 16.00.
10.11.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

23-25.09.2022

30.09-02.10.2022

21-23.10.2022 (pozostają jedynie uczniowie biorący udział w bytowaniu)

04-06.11.2022

18-20.11.2022

02-04.12.2022