Kierunki kształcenia w Zespole Szkół im. Macieja Rataja na rok szkolny 2021/2022

 

– Liceum Ogólnokształcące – profil wojskowy – Oddział Przygotowania Wojskowego.

–  Liceum Ogólnokształcące – profil policyjny  z elementami kryminalistyki i informatyki.

– Liceum Ogólnokształcące – profil straż granicznej.

– Liceum Ogólnokształcące – profil straży pożarnej – lotniskowa służba ratowniczo – gaśnicza.

– Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych.

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Luty 2021  – zakwaterowanie 40,00 zł

 

Proszę śledzić  informację na bieżąco