Październik 2018

                                                     PAŹDZIERNIK
       DATA                          ZADANIE   ODPOWIEDZIALNI
październik „Młode Ratajki” Pedagog, wychowawcy
08-12.10.2018 Obóz szkoleniowy MON – klasa 3 Lwab Dyrektor

Nauczyciel edukacji wojskowej

do 10.10.2018

 

Zebranie zespołów przedmiotowych:

badanie wyników nauczania,

opracowanie wyników egzaminów maturalnych  i ewaluacja do dalszej pracy

 

Przewodniczący zespołów, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
10.10.2018 godz. 15:00 Rada pedagogiczna

1. Rada szkoleniowa („Kompetencje kluczowe”)

2. Analiza matur i badania wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów

3. Nagrody z okazji DEN – opinia Rady pedagogicznej

4. Sprawy bieżące

Dyrektor,

przewodniczący zespołów i nauczyciele przedmiotów

11.10.2018

godz. do ustalenia

Apel okolicznościowy z okazji Dnia Edukacji Narodowej Klasy II
12.10.2018

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (odpracowany w dniu 29.09.2018 r.)  
15-21.10.2018 „Kolorowy plan”  
do 20.10.2018 Dobrowolne ubezpieczenie  uczniów Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Wrzesień 2019 – żywienie 294,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł

Październik 2019 – żywienie 322,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł

Listopad 2019 – żywienie 280,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł