Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Październik 2018

                                                     PAŹDZIERNIK        DATA                          ZADANIE   ODPOWIEDZIALNI październik „Młode Ratajki” Pedagog, wychowawcy 08-12.10.2018 Obóz szkoleniowy MON – klasa 3 Lwab Dyrektor Nauczyciel edukacji wojskowej do 10.10.2018   Zebranie zespołów przedmiotowych: badanie wyników nauczania, opracowanie wyników egzaminów maturalnych  i ewaluacja do dalszej pracy   Przewodniczący zespołów, nauczyciele poszczególnych przedmiotów 10.10.2018 godz. 15:00 Rada pedagogiczna 1. …

Pokaż strony »

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Maj 2019 – żywienie 204,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł

Czerwiec 2019 – żywienie 168,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł