wrzesień 2016

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

 

WRZESIEŃ

Data Zadanie Odpowiedzialni
29.08.2016 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna Dyrekcja
31.08.2016 Rada pedagogiczna organizacyjna:

organizacja roku szkolnego 2016/2017

Dyrekcja
29.08-31.08.2016 „Weekend integracyjny”  uczniów klas pierwszych w internacie szkoły Dyrekcja,wychowawcy internatu, wychowawcy klas, n-le szkolenia służb mundurowych
01.09.2016 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 Dyrekcja,

samorząd szkolny,

wychowawcy

Od 1 września Udostępnienie  absolwentom szkoły listy  tematów z języka polskiego na egzamin maturalny ustny Nauczyciele

j. polskiego

09.09.2016 Zebranie z rodzicami godz. 16:00 Dyrekcja, wychowawcy klas
14.09.2016 Termin oddania wniosków o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego przez nauczycieli Zainteresowani nauczyciele
1 tydzień września Zapoznanie uczniów z zasadami bhp,  statutem szkoły i  z ogólnymi założeniami WSO i PSO Wychowawcy, nauczyciele
Do 13.09.2016

 

Zebranie zespołów przedmiotowych:

plan pracy, wycieczki, konkursy i olimpiady, szkolne plany nauczania, badanie wyników nauczania, imprezy szkolne, podstawy programowe kształcenia ogólnego, standardy wymagań egzaminacyjnych, tematy rad szkoleniowych, obszary ewaluacji wewnętrznej

 

Przewodniczący zespołów

Wrzesień Sprzątanie Świata Opiekun  LOP
14.09.2016

godz. 15:00

sala nr 9

Rada pedagogiczna organizacyjna:

plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017

plan pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Dyrekcja

Do 13.09.2016 Zespół wychowawczy(wychowawcy klas, przewodniczący samorządu klasowego), plan pracy w roku szkolnym 2016/2017 Przewod. zespołu wychowawczego
Wrzesień Przygotowanie uczniów klas pierwszych do ślubowania Nauczyciele szkolenia służb mundurowych

 

Do 20.09.2016 Termin złożenia projektów planu rozwoju zawodowego przez nauczycieli stażystów Nauczyciele stażyści
29.09.2016 Rada pedagogiczna organizacyjna Dyrekcja
do 30.09.2016 Złożenie przez uczniów klas maturalnych deklaracji wstępnych na egzamin maturalny oraz  opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne  

Wicedyrektor, wychowawcy

30.09.2016 Opracowanie lub aktualizacja terminarzy i regulaminów konkursów przedmiotowych,

przedmiotowych systemów oceniania,

planów pracy wychowawcy klasy,

planów pracy samorządu klasowego,

planów pracy klasowej rady rodziców, zajęć pozalekcyjnych

 

 

 

 

Nauczyciele,

wychowawcy

Uczniowie Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja z Gościna wezmą udział w praktykach zagranicznych.

 

Projekt „Euto odlot! – Europejskie doświadczenia  zawodowe techników lotniskowych służb operacyjnych” zakłada odbycie przez  uczniów Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie praktyki zawodowej w Saragossie w Hiszpanii. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabędą nowe kompetencje zawodowe, społeczne oraz językowe.

Ponadto wyjazd zagraniczny umożliwi uczestnikom poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęci do otwartości i współpracy, wesprze ich zdolności adaptacyjne oraz uwrażliwi na różnice kulturowe. Wyjazd na praktyki odbędzie się w lipcu 2018 i 2019 roku

Zjazd Absolwentów – 45 lecie

30 września 2017 r.  ZS im. Macieja Rataja w Gościnie

obchodzi Jubileusz 45 – lecia istnienia szkoły.       

 W związku z tą uroczystością organizujemy  

Zjazd Absolwentów, na który zapraszamy:

 Absolwentów Szkoły, byłych Dyrektorów,

 Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

 

Zjazd – informacje

Harmonogram prac na sierpień i terminy egzaminów poprawkowych

ZOBACZ