styczeń 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

 

STYCZEŃ

Data Zadanie Odpowiedzialni
06.01.2017 Trzech Króli (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)  
09-12.01.2017 Próbny egzamin maturalny – komunikat Dyrektora OKE w Poznaniu

·        09.01.2017  język polski

·        10.01.2017  matematyka

Wicedyrektor,

zespoły nadzorujące

15.01.2017 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Samorząd Szkolny
17.01.2017 Powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów Nauczyciele
20.01.2017

Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych.

Zakończenie nauki w I semestrze roku szkolnego2016/2017

 

Nauczyciele

23.01.2017 Początek II semestru  
27.01.2017 Zabawa studniówkowa klas maturalnych Rodzice, wychowawcy
31.01.2017 Termin złożenia ostatecznej deklaracji dotyczącej przedmiotów, poziomów i tematów z języka polskiego wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej i wnioskiem o dostosowanie warunków na egzaminie maturalnym przez uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego  

 

Wicedyrektor, wychowawcy

31.01.2017 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna Dyrekcja
styczeń 2017 Rada pedagogiczna szkoleniowa Dyrekcja
Styczeń Konkurs: sylwetka i działalność patrona szkoły Macieja Rataja N-le historii

Uczniowie Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja z Gościna wezmą udział w praktykach zagranicznych.

 

Projekt „Euto odlot! – Europejskie doświadczenia  zawodowe techników lotniskowych służb operacyjnych” zakłada odbycie przez  uczniów Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie praktyki zawodowej w Saragossie w Hiszpanii. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabędą nowe kompetencje zawodowe, społeczne oraz językowe.

Ponadto wyjazd zagraniczny umożliwi uczestnikom poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęci do otwartości i współpracy, wesprze ich zdolności adaptacyjne oraz uwrażliwi na różnice kulturowe. Wyjazd na praktyki odbędzie się w lipcu 2018 i 2019 roku

Zjazd Absolwentów – 45 lecie

30 września 2017 r.  ZS im. Macieja Rataja w Gościnie

obchodzi Jubileusz 45 – lecia istnienia szkoły.       

 W związku z tą uroczystością organizujemy  

Zjazd Absolwentów, na który zapraszamy:

 Absolwentów Szkoły, byłych Dyrektorów,

 Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

 

Zjazd – informacje

Harmonogram prac na sierpień i terminy egzaminów poprawkowych

ZOBACZ