styczeń 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

 

STYCZEŃ

Data Zadanie Odpowiedzialni
06.01.2017 Trzech Króli (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)  
09-12.01.2017 Próbny egzamin maturalny – komunikat Dyrektora OKE w Poznaniu

·        09.01.2017  język polski

·        10.01.2017  matematyka

Wicedyrektor,

zespoły nadzorujące

15.01.2017 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Samorząd Szkolny
17.01.2017 Powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów Nauczyciele
20.01.2017

Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych.

Zakończenie nauki w I semestrze roku szkolnego2016/2017

 

Nauczyciele

23.01.2017 Początek II semestru  
27.01.2017 Zabawa studniówkowa klas maturalnych Rodzice, wychowawcy
31.01.2017 Termin złożenia ostatecznej deklaracji dotyczącej przedmiotów, poziomów i tematów z języka polskiego wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej i wnioskiem o dostosowanie warunków na egzaminie maturalnym przez uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego  

 

Wicedyrektor, wychowawcy

31.01.2017 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna Dyrekcja
styczeń 2017 Rada pedagogiczna szkoleniowa Dyrekcja
Styczeń Konkurs: sylwetka i działalność patrona szkoły Macieja Rataja N-le historii


ZOBACZ OFERTĘ

FILM O SZKOLE ZOBACZ

TERMINY REALIZACJI PLANU NR 2

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

MIESIĄC DNI MIESIĄCA
Wrzesień 18 – 22
Październik 16 – 20
Listopad 20 – 24  
Grudzień 04 – 08
Luty    12 – 16
Marzec   12 – 16
Kwiecień   16 – 20
Czerwiec  18 – 22

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Kwiecień 2018 – żywienie 228,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł

Maj 2018 – żywienie 192,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł

Czerwiec 2018 – żywienie 180,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł