październik 2016

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

 

PAŹDZIERNIK

 

 

 Data Zadanie  Odpowiedzialni
01.10.2016 Święto szkoły, uroczystość ślubowania klas pierwszych (godz. 9:00),

zebrania z rodzicami

Dyrekcja,

wszyscy n-le

01.10.2016 Bytowanie klas II,

marsz kondycyjny

 Nauczyciele szkolenia służb mundurowych
październik Młode Ratajki” Pedagog, wychowawcy
13.10.2016

godz. 8:45

Apel okolicznościowy z okazji Dnia Edukacji Narodowej Klasy II
14.10.2016 Święto Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)  
do15.10.2016 Ubezpieczenie  uczniów Wychowawcy
17 – 21.10.2016 Ogólnopolski Tydzień Kariery Pedagog
18.10.2016

zespół humanist. i matemat.-przyrodniczy

Zebranie zespołów przedmiotowych:

badanie wyników nauczania,

opracowanie i ewaluacja wyników egzaminów maturalnych ,

standardy wymagań egzaminacyjnych,

 

 

Przewodniczący zespołów

20.10.2016  VIII Mistrzostwa Szkoły w  strzelectwie sportowym  N-le szkolenia wojskowego
26.10.2016 Rada pedagogiczna

Analiza wyników egzaminu maturalnego

Nauczyciele przedmiotów i przewodniczący zespołów
31.10.2016 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych