marzec 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

 

MARZEC

Data Zadanie Odpowiedzialni
01.03.2017 Zebranie zespołów przedmiotowych:

Szkolne plany nauczania,

Szkolny zestaw programów i podręczników,

Omówienie wyników matur próbnych,

Oferta edukacyjna

Przewodniczący zespołów
02.03.2017 Rada pedagogiczna organizacyjna:

Szkolny zestaw programów i podręczników,

Omówienie wyników matur próbnych,

Oferta edukacyjna szkoły,

Powołanie zespołu do promocji szkoły,

Powołanie  szkolnego zespołu egzaminacyjnego na egzamin maturalny

 

Dyrekcja, przewodniczący zespołów

04.03.2017 Ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzenia części ustnej i pisemnej

egzaminu maturalnego

 

Dyrekcja

17.03 -26.03.2017 Obóz zimowy – Francja Alpy N-le szkolenia służb mund., wf, edb, wychowawcy
17 – 18 .03.

2017

Rocznica walk o Kołobrzeg,

Udział młodzieży w obchodach

 w Kołobrzegu, Poczet Sztandarowy

N-le historii, PO, szkolenia wojskowego
17.03.2017 IV Rajd Gościna Opiekun  PTTK, nauczyciele
21.03.2017 Termin wystawienia przewidywanych ocen

w klasach III LO

N-le przedmiotów
31.03.2017 Zebrania klasowe rodziców uczniów klas III LO (obowiązkowo), informacja o przewidywanych ocenach N-le przedmiotów

Wychowawcy

Uczniowie Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja z Gościna wezmą udział w praktykach zagranicznych.

 

Projekt „Euto odlot! – Europejskie doświadczenia  zawodowe techników lotniskowych służb operacyjnych” zakłada odbycie przez  uczniów Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie praktyki zawodowej w Saragossie w Hiszpanii. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabędą nowe kompetencje zawodowe, społeczne oraz językowe.

Ponadto wyjazd zagraniczny umożliwi uczestnikom poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęci do otwartości i współpracy, wesprze ich zdolności adaptacyjne oraz uwrażliwi na różnice kulturowe. Wyjazd na praktyki odbędzie się w lipcu 2018 i 2019 roku

Zjazd Absolwentów – 45 lecie

30 września 2017 r.  ZS im. Macieja Rataja w Gościnie

obchodzi Jubileusz 45 – lecia istnienia szkoły.       

 W związku z tą uroczystością organizujemy  

Zjazd Absolwentów, na który zapraszamy:

 Absolwentów Szkoły, byłych Dyrektorów,

 Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

 

Zjazd – informacje

Harmonogram prac na sierpień i terminy egzaminów poprawkowych

ZOBACZ