marzec 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

 

MARZEC

Data Zadanie Odpowiedzialni
01.03.2017 Zebranie zespołów przedmiotowych:

Szkolne plany nauczania,

Szkolny zestaw programów i podręczników,

Omówienie wyników matur próbnych,

Oferta edukacyjna

Przewodniczący zespołów
02.03.2017 Rada pedagogiczna organizacyjna:

Szkolny zestaw programów i podręczników,

Omówienie wyników matur próbnych,

Oferta edukacyjna szkoły,

Powołanie zespołu do promocji szkoły,

Powołanie  szkolnego zespołu egzaminacyjnego na egzamin maturalny

 

Dyrekcja, przewodniczący zespołów

04.03.2017 Ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzenia części ustnej i pisemnej

egzaminu maturalnego

 

Dyrekcja

17.03 -26.03.2017 Obóz zimowy – Francja Alpy N-le szkolenia służb mund., wf, edb, wychowawcy
17 – 18 .03.

2017

Rocznica walk o Kołobrzeg,

Udział młodzieży w obchodach

 w Kołobrzegu, Poczet Sztandarowy

N-le historii, PO, szkolenia wojskowego
17.03.2017 IV Rajd Gościna Opiekun  PTTK, nauczyciele
21.03.2017 Termin wystawienia przewidywanych ocen

w klasach III LO

N-le przedmiotów
31.03.2017 Zebrania klasowe rodziców uczniów klas III LO (obowiązkowo), informacja o przewidywanych ocenach N-le przedmiotów

Wychowawcy