maj 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

 

MAJ

Data Zadanie Odpowiedzialni
01.05.2017 Święto Pracy
02.05.2017 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
0d 02.05.2017 Praktyka zawodowa II klas mundurowych Dyrekcja, wychowawcy
03.05.2017 Święto Konstytucji 3 Maja
04.05.2017 Matura pisemna z języka polskiego              (dla kl. I i II dzień wolny od zajęć) Dyrekcja, wszyscy n-le
05.05.2017 Matura pisemna z matematyki                         (dla kl. I i II dzień wolny od zajęć) Dyrekcja, wszyscy n-le
08.05.2017 Matura pisemna z języka angielskiego          (dla kl. I i II dzień wolny od zajęć) Dyrekcja, wszyscy n-le
Od 04.05.2017 Pozostałe egzaminy maturalne (harmonogram na tablicy ogłoszeń) Dyrekcja, wszyscy nauczyciele
Maj Konkurs „Sprawni jak żołnierze” N-le szkolenia wojskowego
Maj Światowy Dzień Książki Bibliotekarz
do 12.05.2017 Powołanie członków szkolnego zespołu nadzorującego do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  

Dyrekcja

Maj Udział młodzieży w spływie kajakowym i wyścigach smoczych łodzi N-le wf i szkol.wojskowego
Maj Spotkanie z historią regionu „Gdy nad Pomorzem krążyły Gryfy….” N-l j. polskiego i historii
26.05.2017 Zebrania klasowe z rodzicami,

Informacja o ocenach cząstkowych i zagrożeniach

Nauczyciele,

wychowawcy

TERMINY REALIZACJI PLANU NR 2

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

MIESIĄC DNI MIESIĄCA
Wrzesień 18 – 22
Październik 16 – 20
Listopad 20 – 24  
Grudzień 04 – 08
Luty    12 – 16
Marzec   12 – 16
Kwiecień   16 – 20
Czerwiec  18 – 22

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Grudzień 2017 – żywienie 192,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł

Styczeń 2018 – żywienie 144,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł

Luty 2018 – żywienie 240,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł

Marzec 2018 – żywienie 240,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł