luty 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

 

LUTY

Data Zadanie Odpowiedzialni
03.02.2017 Zebranie z rodzicami uczniów (podsumowanie I semestru)

Spotkanie z Dyrektorem szkoły, listy gratulacyjne dla rodziców uczniów wyróżniających,

Zebrania klasowe

 

Dyrekcja, wychowawcy

08.02.2017 Rada pedagogiczna analityczna Dyrekcja, nauczyciele
13.02 – 26.02.2017 Ferie zimowe
27.02.2017 Zebranie zespołu wychowawczego

Oferta edukacyjna, organizacja  „Dnia Otwartego”, podsumowanie I semestru roku szkolnego 2016/2017

Przewodnicząca zespołu

Uczniowie Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja z Gościna wezmą udział w praktykach zagranicznych.

 

Projekt „Euto odlot! – Europejskie doświadczenia  zawodowe techników lotniskowych służb operacyjnych” zakłada odbycie przez  uczniów Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie praktyki zawodowej w Saragossie w Hiszpanii. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabędą nowe kompetencje zawodowe, społeczne oraz językowe.

Ponadto wyjazd zagraniczny umożliwi uczestnikom poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęci do otwartości i współpracy, wesprze ich zdolności adaptacyjne oraz uwrażliwi na różnice kulturowe. Wyjazd na praktyki odbędzie się w lipcu 2018 i 2019 roku

Zjazd Absolwentów – 45 lecie

30 września 2017 r.  ZS im. Macieja Rataja w Gościnie

obchodzi Jubileusz 45 – lecia istnienia szkoły.       

 W związku z tą uroczystością organizujemy  

Zjazd Absolwentów, na który zapraszamy:

 Absolwentów Szkoły, byłych Dyrektorów,

 Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

 

Zjazd – informacje

Harmonogram prac na sierpień i terminy egzaminów poprawkowych

ZOBACZ