lipiec – sierpień 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

 

LIPIEC – SIERPIEŃ

Data

Zadanie

Odpowiedzialni

LIPIEC

01.07.2017 Ostateczny termin zdania dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, dzienników zajęć pozalekcyjnych obowiązkowych i innych Wychowawcy,

nauczyciele

Do 11.07.2017 Zgłoszenia do sesji poprawkowej egzaminu maturalnego Dyrekcja
Lipiec Wyniki I i II naboru do klas I Dyrekcja, komisja rekrutacyjna

SIERPIEŃ

22.08.2017 Poprawkowy egzamin maturalny pisemny  

 

Dyrekcja ,zespół nadzorujący,
23-25.08.2017 Poprawkowy egzamin maturalny ustny

 

Dyrekcja ,zespół przedmiotowy,
Od 23.08.2017 Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe końcoworoczne Dyrekcja, nauczyciele
29-30.08.2017 Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej

Posiedzenie rady pedagogicznej organizacyjnej

 

Wychowawcy

Dyrekcja

Uczniowie Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja z Gościna wezmą udział w praktykach zagranicznych.

 

Projekt „Euto odlot! – Europejskie doświadczenia  zawodowe techników lotniskowych służb operacyjnych” zakłada odbycie przez  uczniów Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie praktyki zawodowej w Saragossie w Hiszpanii. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabędą nowe kompetencje zawodowe, społeczne oraz językowe.

Ponadto wyjazd zagraniczny umożliwi uczestnikom poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęci do otwartości i współpracy, wesprze ich zdolności adaptacyjne oraz uwrażliwi na różnice kulturowe. Wyjazd na praktyki odbędzie się w lipcu 2018 i 2019 roku

Zjazd Absolwentów – 45 lecie

30 września 2017 r.  ZS im. Macieja Rataja w Gościnie

obchodzi Jubileusz 45 – lecia istnienia szkoły.       

 W związku z tą uroczystością organizujemy  

Zjazd Absolwentów, na który zapraszamy:

 Absolwentów Szkoły, byłych Dyrektorów,

 Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

 

Zjazd – informacje