lipiec – sierpień 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

 

LIPIEC – SIERPIEŃ

HARMONOGRAM PRACY

SIERPIEŃ 2017

DATA

godz.

ZADANIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
21.08.2017 r.

godz. 10:00

Nadzwyczajna Rada Pedagogiczna

Dyrekcja
22.08.2017 r.

godz. 9:00

Egzamin maturalny, sesja poprawkowa

MATEMATYKA

Dyrekcja,

Zespoły nadzorujące

Przewodniczący:

– mgr A. Biernat

Członkowie komisji:

– mgr A. Sosna

– mgr N. Hrynchyshyn

– mgr K. Monastyrska

22.08.2017 r.

godz. 9:00

Egzamin maturalny, sesja poprawkowa

JĘZYK ANGIELSKI (pisemny)

Dyrekcja,

Zespoły nadzorujące

Przewodniczący:

– mgr A. Szornak

Członkowie komisji:

– mgr A. Słoboda

– mgr D. Rzewucka

23.08.2017 r.

godz. 11:00

Egzamin maturalny, sesja poprawkowa

JĘZYK NIEMIECKI (ustny)

Dyrekcja

Zespoły przedmiotowe:

– dr E. Kazimierska

– mgr K. Kurys-Dzierkowska

25.08.2017 r.

godz. 9:00

Egzamin maturalny, sesja poprawkowa

JĘZYK ANGIELSKI (ustny)

Dyrekcja

Zespoły przedmiotowe:

– mgr M. Mężyński

– mgr M. Płaczek

Egzaminy poprawkowe

dla uczniów klas I i II (w roku szkolnym 2016/17)

23.08.2017 r.

godz. 9:00

Język niemiecki Zespoły egzaminacyjne:

– mgr K. Kurys-Dzierkowska

– mgr W. Dzierkowski

24.08.2017 r.

Godz. 9:00

Matematyka Zespoły egzaminacyjne:

– mgr D. Cebula

– mgr inż. Z. Zaremba

25.08.2017 r.

Godz. 10:00

Język angielski Zespoły egzaminacyjne:

– mgr A. Sosna

– mgr M. Płaczek

28.08.2017 r.

Godz. 9:00

Język polski Zespoły egzaminacyjne:

– mgr M. Bernaś

– mgr M. Siewior

– mgr W. Więckowska

 
29.08.2017 r.

Godz. 10:00

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna Dyrekcja,

Wychowawcy klas

29.08.2017 r.

Godz. 12:30

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa „Bezpieczna Szkoła” Dyrekcja
30.08.2017 r.

Godz. 10:00

Rada Pedagogiczna Organizacyjna Dyrekcja
01-03.09.2017r. WEEKEND INTEGRACYJNY  DLA KLAS I Dyrekcja,

Wychowawcy klas I,

Nauczyciele formacji mundurowych

 

Uczniowie Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja z Gościna wezmą udział w praktykach zagranicznych.

 

Projekt „Euto odlot! – Europejskie doświadczenia  zawodowe techników lotniskowych służb operacyjnych” zakłada odbycie przez  uczniów Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie praktyki zawodowej w Saragossie w Hiszpanii. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabędą nowe kompetencje zawodowe, społeczne oraz językowe.

Ponadto wyjazd zagraniczny umożliwi uczestnikom poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęci do otwartości i współpracy, wesprze ich zdolności adaptacyjne oraz uwrażliwi na różnice kulturowe. Wyjazd na praktyki odbędzie się w lipcu 2018 i 2019 roku

Zjazd Absolwentów – 45 lecie

30 września 2017 r.  ZS im. Macieja Rataja w Gościnie

obchodzi Jubileusz 45 – lecia istnienia szkoły.       

 W związku z tą uroczystością organizujemy  

Zjazd Absolwentów, na który zapraszamy:

 Absolwentów Szkoły, byłych Dyrektorów,

 Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

 

Zjazd – informacje

Harmonogram prac na sierpień i terminy egzaminów poprawkowych

ZOBACZ