lipiec – sierpień 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

 

LIPIEC – SIERPIEŃ

Data

Zadanie

Odpowiedzialni

LIPIEC

01.07.2017 Ostateczny termin zdania dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, dzienników zajęć pozalekcyjnych obowiązkowych i innych Wychowawcy,

nauczyciele

Do 11.07.2017 Zgłoszenia do sesji poprawkowej egzaminu maturalnego Dyrekcja
Lipiec Wyniki I i II naboru do klas I Dyrekcja, komisja rekrutacyjna

SIERPIEŃ

22.08.2017 Poprawkowy egzamin maturalny pisemny  

 

Dyrekcja ,zespół nadzorujący,
23-25.08.2017 Poprawkowy egzamin maturalny ustny

 

Dyrekcja ,zespół przedmiotowy,
Od 23.08.2017 Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe końcoworoczne Dyrekcja, nauczyciele
29-30.08.2017 Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej

Posiedzenie rady pedagogicznej organizacyjnej

 

Wychowawcy

Dyrekcja