kwiecień 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

 

KWIECIEŃ

Data Zadanie Odpowiedzialni
13.04 -18.04.2017 Wiosenna przerwa świąteczna
Najpóźniej do 06.04.2017 Przekazanie przez absolwentów przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego bibliografii do prezentacji tematu z języka polskiego i planu prezentacji  

Wicedyrektor

12.04.2017 Rada pedagogiczna organizacyjna:

Omówienie procedur maturalnych Przeszkolenie zespołów nadzorujących i przedmiotowych przeprowadzających egzamin maturalny,

organizacja „Dnia otwartego”

Dyrekcja
11.04.2017 Poinformowanie uczniów klas III LO

o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów

 

N-le przedmiotów

Kwiecień 2017  

 

Egzaminy specjalistyczne ze szkolenia            klas: 3La, 3 Lb, 3 Lc, 

N-le szkolenia strażackiego, policyjnego, wojskowego, straży granicznej
21.04 .2017 Termin klasyfikacji klas uczniów klas III Nauczyciele przedmiotów
22.04.2017 „Dzień Ziemi” N-le przedm. przyrodniczych
22.04.2017 Konkurs ekologiczny N-le przedm. przyrodniczych
25.04.2017 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna           (kl. III):

Klasyfikacja uczniów kończących LO.

Charakterystyka klas kończących, nagrody

 

Dyrekcja,

wychowawcy

19.04-21.04.2017 Udział nauczycieli w pracach zespołów nadzorujących egzamin gimnazjalny Pedagog, psycholog,  n-le świetlicy i inni

 

kwiecień 2017 ,,Dzień otwarty”, „Dzień bez przemocy” Nauczyciele, SU
28.04.2017 Zakończenie zajęć w klasach III LO -uroczyste pożegnanie (apel) Klasy I
28.04.2017 Zebrania klasowe z rodzicami,

Informacja o ocenach cząstkowych i zachowaniu uczniów, klasy I i II

Nauczyciele,

wychowawcy

28.04.2016 Szkolne obchody  rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3 Maja, „Dnia Flagi”

N-l wiedzy o społeczeństwie i historii
28.04.2017 Przygotowanie sal na egzamin maturalny Klasy I

 

Uczniowie Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja z Gościna wezmą udział w praktykach zagranicznych.

 

Projekt „Euto odlot! – Europejskie doświadczenia  zawodowe techników lotniskowych służb operacyjnych” zakłada odbycie przez  uczniów Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie praktyki zawodowej w Saragossie w Hiszpanii. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabędą nowe kompetencje zawodowe, społeczne oraz językowe.

Ponadto wyjazd zagraniczny umożliwi uczestnikom poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęci do otwartości i współpracy, wesprze ich zdolności adaptacyjne oraz uwrażliwi na różnice kulturowe. Wyjazd na praktyki odbędzie się w lipcu 2018 i 2019 roku

Zjazd Absolwentów – 45 lecie

30 września 2017 r.  ZS im. Macieja Rataja w Gościnie

obchodzi Jubileusz 45 – lecia istnienia szkoły.       

 W związku z tą uroczystością organizujemy  

Zjazd Absolwentów, na który zapraszamy:

 Absolwentów Szkoły, byłych Dyrektorów,

 Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

 

Zjazd – informacje

Harmonogram prac na sierpień i terminy egzaminów poprawkowych

ZOBACZ