kwiecień 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

 

KWIECIEŃ

Data Zadanie Odpowiedzialni
13.04 -18.04.2017 Wiosenna przerwa świąteczna
Najpóźniej do 06.04.2017 Przekazanie przez absolwentów przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego bibliografii do prezentacji tematu z języka polskiego i planu prezentacji  

Wicedyrektor

12.04.2017 Rada pedagogiczna organizacyjna:

Omówienie procedur maturalnych Przeszkolenie zespołów nadzorujących i przedmiotowych przeprowadzających egzamin maturalny,

organizacja „Dnia otwartego”

Dyrekcja
11.04.2017 Poinformowanie uczniów klas III LO

o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów

 

N-le przedmiotów

Kwiecień 2017  

 

Egzaminy specjalistyczne ze szkolenia            klas: 3La, 3 Lb, 3 Lc, 

N-le szkolenia strażackiego, policyjnego, wojskowego, straży granicznej
21.04 .2017 Termin klasyfikacji klas uczniów klas III Nauczyciele przedmiotów
22.04.2017 „Dzień Ziemi” N-le przedm. przyrodniczych
22.04.2017 Konkurs ekologiczny N-le przedm. przyrodniczych
25.04.2017 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna           (kl. III):

Klasyfikacja uczniów kończących LO.

Charakterystyka klas kończących, nagrody

 

Dyrekcja,

wychowawcy

19.04-21.04.2017 Udział nauczycieli w pracach zespołów nadzorujących egzamin gimnazjalny Pedagog, psycholog,  n-le świetlicy i inni

 

kwiecień 2017 ,,Dzień otwarty”, „Dzień bez przemocy” Nauczyciele, SU
28.04.2017 Zakończenie zajęć w klasach III LO -uroczyste pożegnanie (apel) Klasy I
28.04.2017 Zebrania klasowe z rodzicami,

Informacja o ocenach cząstkowych i zachowaniu uczniów, klasy I i II

Nauczyciele,

wychowawcy

28.04.2016 Szkolne obchody  rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3 Maja, „Dnia Flagi”

N-l wiedzy o społeczeństwie i historii
28.04.2017 Przygotowanie sal na egzamin maturalny Klasy I