czerwiec 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

 

CZERWIEC

Data

Zadanie

Odpowiedzialni

05.06.2017 Zebranie zespołu wychowawczego:

Realizacja planu pracy i wnioski do realizacji w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący zespołu
06.06.2017 Zebranie zespołów przedmiotowych:

Realizacja planów pracy zespołów i  wnioski do realizacji zespołów w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący zespołów
07.06.2017 Podanie uczniom ocen przewidywanych Nauczyciele
14.06.2017 Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych i podanie im uczniom  do wiadomości jeśli zmieniły się w stosunku do ocen przewidywanych  

Nauczyciele

15.06.2017 Boże Ciało
16.06.2017 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Czerwiec 2017 Bytowanie klas I,

Marsz kondycyjny

Nauczyciele szkolenia służb mundurowych, wychowawcy klas
19.06.2017 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna Dyrekcja, wychowawcy
23.06.2017 Ostateczne ustalenie zagadnień na egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne oraz przekazanie uczniom, w sekretariacie szkoły składamy po zakończeniu roku szkolnego  

nauczyciele

22.06.2017 Oddanie świadectw do podpisu do godz.12.00 wychowawcy
22.06.2017 Rada pedagogiczna analityczna Dyrekcja
23.06.2017 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Samorząd szkolny
Od 26.06.2017 Rekrutacja do klas pierwszych, wg harmonogramu na tablicy ogłoszeń Dyrekcja, komisja rekrutacyjna
28.06.2017 Ostateczny termin oddania wszystkich sprawozdań (indywidualnej pracy, z realizacji planu rozwoju zawodowego, podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych,

planu pracy wychowawczej i profilaktyki, planów pracy kół, planów pracy zespołów przedmiotowych, innowacji, doskonalenia zawodowego, WDN, wycieczek, imprez szkolnych i innych, konkursów i olimpiad, pracy: pedagoga, kierownika internatu, biblioteki, pielęgniarki, samorządu szkolnego,

 

 

 

Wszyscy

nauczyciele

30.06.2017 Wydawanie świadectw dojrzałości i aneksów Dyrekcja

TERMINY REALIZACJI PLANU NR 2

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

MIESIĄC DNI MIESIĄCA
Wrzesień 18 – 22
Październik 16 – 20
Listopad 20 – 24  
Grudzień 04 – 08
Luty    12 – 16
Marzec   12 – 16
Kwiecień   16 – 20
Czerwiec  18 – 22

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Grudzień 2017 – żywienie 192,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł

Styczeń 2018 – żywienie 144,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł

Luty 2018 – żywienie 240,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł

Marzec 2018 – żywienie 240,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł